Ajankohtaisia kaavoitushankkeita Pakilassa ja Paloheinässä

1464

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan kahta uutta asemakaavan muutosta alueellemme: Pakilantien varren tiiviimpää rakentamista ja Ylätuvantien ympäristön täydennysrakentamista.

  • Pakilantien ympäristöä pyritään tulevaisuudessa kehittämään Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista. Asemakaavamuutos koskee viittä Pakilantien varren tonttia (Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78). Tonteille suunnitellaan pääosin nelikerroksisia asuinkerrostaloja, joiden katutasoon tulisi liiketiloja. Tonteilla olemassa olevat rakennukset on tarkoitus purkaa.
  • Torpparinmäentie 1:ssä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan suunnitellaan laajennusta ja pysäköintialueen uudelleen järjestelyitä. Laajennustarve on noin 500 kerrosneliötä. Tontille osoitteessa Ylätuvanpolku 3 sekä sen eteläpuoleiselle pysäköintialueelle suunnitellaan täydentävää pientalorakentamista. Sihteerinpolun ja Ylätuvantien välisen kapean puistokaistaleen ja Sihteerinpolun katualueen muuttamista korttelialueeksi tutkitaan. Uusia kääntöpaikkoja suunnitellaan Ylätuvantien ja Sihteerintien päätteeksi. Ylätuvantien kääntöpaikan yhteyteen tutkitaan yleisiä pysäköintipaikkoja. Päivittäistavarakaupan läheisyydessä sijaitsevien yleisten autopaikkojen siirtämistä Pykäläpolun varteen tutkitaan.

Molempia kaavamuutoksia koskien järjestetään asukastilaisuus keskiviikkona 19.6.2019 klo 17.30 – 19.00 Paloheinän kirjastolla, Paloheinäntie 22, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja kaavan valmisteluaineisto on esillä 10.6.–16.8.2019 Paloheinän kirjastossa ja verkkosivuilla: www.hel.fi/suunnitelmat.