Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen vierailu Pakilassa

394
Pakintalon portailla

Pakintalon portailla

 Aurinkoisena tiistaina  23.6.2015 sai Pakila- seura vieraakseen  apulaiskaupunginjohtaja  
 
Anni Sinnemäen, joka  vastaa Helsingin  kaupunkisuunnittelu- ja  kiinteistötoimesta.

 Rakennuslautakunnan  jäsen Tapio Klemetti oli  kutsunut Sinnemäen  tutustumaan Pakilaan,  Paloheinään ja  Torpparinmäkeen sekä  keskustelemaan Pakila-seuran Tulevaisuustoimikunnan kanssa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatiman yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista alueellamme.

Helsingissä valmistellaan uutta yleiskaavaa parhaillaan, –  siten, että Helsingin kaupunginvaltuusto voi tehdä siitä päätöksen viimeistään vuonna 2016. Vierailun ajankohta oli valittu pitäen silmällä kaavaprosessia. Prosessi on nyt vaiheessa, jossa yleiskaavaluonnosta tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien ja selvitysten pohjalta. Samalla laaditaan kaavan toteuttamisohjelma. Yleiskaavaehdotus tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn syksyllä 2015.

Vierailun aluksi seuran puheenjohtaja Urpo Oksanen toivotti apulaiskaupunginjohtajan lämpimästi tervetulleeksi. Seuraavaksi Gösta Engman kertoi vanhoihin karttoihin ja historiatietoihin tukeutuen alueen historiasta, alkaen aina 1500-luvun puolivälistä. Apulaiskaupunginjohtaja sai tiivistetyn tietopaketin siitä, miten alue on syntynyt ja kehittynyt tähän päivään asti.

 

Simon esitysHistoriakatsauksen jälkeen Simo Sankari
välitti Sinnemäelle seuran käsityksen siitä, miten Pakilan alue voi kehittyä edelleen, ja erityisesti, mitä mahdollisuuksia uusi yleiskaava tarjoaa alueen kehitykselle. Seuran käsitykset alueen asukkaiden mielipiteistä, tarpeista ja toiveista on saatu asukaskyselyillä. Pakila-seuran tavoite on asukkaiden toiveiden ja uuden yleiskaavan pyrkimysten yhdistäminen mahdollisimman hyvin. Tätä seura toivoo voivansa edistää vuoropuhelussa kaupunginsuunnitteluviraston kanssa.

 

Ohjelma jatkui kiertoajelulla, jonka reitti kulki Tuomarinkylän kartanon ja Uuspellon katsastuksella ja jatkui Torpparinmäen kierroksen jälkeen Paloheinään ja Länsi- ja Itä-Pakilaan. Kierroksen jälkeen palattiin lähtöpisteeseen Pakintalolle, jossa apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäelle tarjottiin lounas.

Ryhmäkuva

Kuvassa vasemmalta: Urpo Oksanen, Anni Sinnemäki, Simo Sankari, Tapio Klemetti ja Gösta Engman

 

Teksti ja kuvat: Arja Toiviainen