Pakila-Seuran vetoomus lumiaurauksen tehostamiseksi Pakilassa ja Paloheinässä

Vetoomus Pakilan allianssiurakalle 6.2.2019 Pakila-Seuran hallitus toivoo Pakila allianssin tehostavan Pakila-Paloheinä-alueen lumiaurausta. Liikenteellisesti kaikkein tärkeimmät ajoväylät eli Pakilantie Länsi-Pakilassa ja Yhdyskunnantie Itä-Pakilassa on tämän vuoden vaikeana lumijaksonakin hoidettu hyvin. Sen sijaan liikenteellisesti...

Pakila-Seuran asemakaavalausunto Pakilantien ja Välitalontien risteysalueesta

Ksv:n hankenro 0471_19 HEL 2011-006227 Oas 1120-01/16 Pakila, Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristö Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos Pakila-Seura ry:llä  ei ole edellä mainittuun osallistumis- ja...

Pakila-Seuran kannanotto Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelmaluonnokseen

Pakila-Seura ry Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys Hankenro 4002_1 HEL 2014-015024 Oas 1190-01/16 Maunula, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikkennesuunnitelmaluonnos Pakila-Seura ry:llä ja Pakilan...

Pakila-Seuran lausunto uuteen yleiskaavaehdotukseen

Pakila-Seura ry on 28.1.2016 toimittanut Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausuntonsa Helsingin uuteen yleiskaavaehdotukseen.

Pakila-Seuran kannanotto Pakilan nuorisotalon sulkemiseen

Pakila-Seura ry. vastustaa Pakilan nuorisotalon lakkauttamista. Yhdistys on ilmaissut kantansa 8.5.2015 nuorisolautakunnalle lähettämällään kirjeellä.

Pakila-Seura ry:n mielipide 1.7. – 28.2.2015 nähtävillä olevaan yleiskaavaluonnokseen

Pakila-Seura ry. on tutustunut yleiskaavaluonnoksen karttaan, merkintöihin ja määräyksiin. Yhdistys on kuullut alueen asukkaita ja muodostanut sen perusteella mielipiteensä Pakilan-Tuomarinkylän kaupunginosia koskevista suunnitelmista. Kannanotto on...

Pakila-Seuran kannanotto Pakilantien varren maankäytöstä

Pakila-Seuran hallitus on ilmaissut kantanta Pakilantien varren maankäytöstä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle lähettämällään kirjelmällä 25.9.2014. Kaupunkisuunnitteluvirastolle Pakilantien varran maankäytöstä

Instagram