Ehdota Vuoden pakilalaista 2016

311

Tunnetko henkilön tai yhteisön, joka on mielestäsi toiminut esimerkillisesti Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen tai Tuomarinkylän alueen asioiden edistämiseksi? Kenties olet kiinnittänyt huomioita jonkin yhteisön, yrityksen tai yksittäisen henkilön toimintaan alueemme hyväksi tai havainnut jokin yksittäisen merkittävän teon kotiseutumme asioiden edistämiseksi? Jos olet, anna se ilmi!  

Pakila-Seura nimeää alueella asuvan tai asuneen henkilön, joka on aktiivisella tavalla vaikuttanut Pakilan alueen kehitykseen tai muuten toiminut alueen toimijoiden kesken yhteistyön edistäjänä. Vuoden pakilalainen valitaan pääsääntöisesti kerran vuodessa. Vuoden pakilalaisiksi on valittu mm. muusikko Seppo Hovi, kirjailija Kari Hotakainen, taitelija Paul Envalds, PNV:n puheenjohtaja Ritva Berg ja viimeksi Pakilan yläaseteen rehtorina toiminut Mauri Leppälä.

Vuoden pakilalainen 2016 valitaan Pakila-Seuran hallituksen kokouksessa syksyllä.  Alueen eri toimijoita pyydetään tekemään ehdotuksia Vuoden pakilalaiseksi.  Ehdotuksia voivat tehdä niin yhdistykset, yritykset kuin yksityishenkilötkin. Kirjalliset vapaamuotoiset Pakila-Seuran hallitukselle osoitetut ehdotukset (ketä ehdotetaan ja millä perusteella) voi lähettää sähköpostitse osoitteella pakilaseura@gmail.com.  Ehdotukset tulee tehdä viimeistään 31.8.2016. Nimityksen julkistaminen tapahtuu Pakila-Seuran määräämässä tilaisuudessa myöhemmin tänä vuonna.

Vuoden pakilalaiselle luovutetaan kiertopalkinto, pronssimalja, jonka Kansallis-Osake-Pankki luovutti Pakila-Seuralle vuonna 1987. Lisäksi Vuoden pakilalainen saa kunniakirjan ja muistoesineen.  Palkintoja tärkeämpää on huomion kiinnittäminen asuinalueemme asioiden edistämiseen.