Haluaisitko näköalapaikan alueelliseen toimintaan?

552
Sihteeri

SihteeriPakila-Seura ry. on yksi keskeisimmistä toimijoista Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän alueilla. Yhdistys valvoo ja seuraa alueemme ajankohtaisia (mm. viranomais-) asioita ja pyrkii toiminnallaan edistämään alueemme kaikinpuolista kehittämistä ja lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys ei puutu kieli- eikä puoluepolitiikkaan. Pakila-Seura ry. toimii täysin vapaaehtoisin voimin eikä hallituksen jäsenille eikä muille toimijoille makseta korvausta.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Tämän hallituskauden sihteeri on vielä nimeämättä. Hallitus on käynnistänyt sihteerin etsimisen hallituksen ulkopuolelta ja kutsuu tällä avoimella ilmoituksella vapaaehtoisia ilmoittautumaan yhdistyksen sihteerin tehtävään vuodeksi 2015.

Sihteerin tehtävän keskeinen sisältö on kokoussihteerinä toimiminen hallituksen kokouksissa. Tehtävään sisältyy jonkin verran myös muita asiakirjatehtäviä. Tehtäväkuvan tarkemmasta sisällöstä voidaan kuitenkin sopia henkilön oman osaamisprofiilin ja kiinnostuksen mukaan. Tarjolla on näköalapaikka alueelliseen toimintaan ja vaikuttamismahdollisuus yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen sihteerin ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Tehtävä tarjoaa oppimismahdollisuuksia niin yhdistystoiminnasta kuin asiakirjatekniikasta ja voi siten sopia myös opiskelijalle.

Lisätietoja saat yhdistyksen puheenjohtaja Urpo Oksaselta, puh. 0400-311092, sähköposti uoksanen@gmail.com.