Helsingin kaupunginhallitus esittää Haltialaan uutta luonnonsuojelualuetta

591
Palheinän metsä

Helsingin kaupunginhallitus päätti 24.2.2020 yksimielisesti esittää Haltialanmetsään uutta 137 hehtaarin luonnonsuojelualuetta. Esityksessä yhdistyvät monimuotoinen luonto, hienot metsät ja virkistyskäyttö. 

Uusi luonnonsuojelualue sijoittuisi jo aiemmin suojeltujen Haltialan aarnialueen ja Pitkäkosken rinnelehdon väliin ja yhdistäisi nämä suojelualueet yhdeksi 137 hehtaarin kokonaisuudeksi.

Haltialan luonnonsuojelualue on yksi suurimmista Helsingin lähiaikoina ELY-keskukselle ehdottamista uusista suojelualueista. Haltialan alueella on arviota kaksi miljoonaa kävijää vuodessa. Haltialanmetsässä on jopa valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja mm. lahopuiden, eri kääpälajien ja vanhan puuston osalta. https://yle.fi/uutiset/3-11225625

Luonnonsuojelualueen kohtalosta päättää lopullisesti Uudenmaan ELY-keskus.