Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu alkaa

317

Pakila-Seuran toimialueen asukkaita kutsutaan mukaan asuinympäristön suunnitteluun.

Hyvät Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen asukkaat,

Osallistukaa tulevaisuuden asuinympäristömme kehittämiseen, yleiskaavatyöhön!

Helsingin kaupunki (kaupunkisuunnitteluvirasto, KSV) on käynnistänyt yleiskaavan laadinnan (v 2013-2016), joka määrittää osaltaan koko kaupungin maankäytön ja rakentamisen mahdollisuuksia tulevaisuuteen (v 2030) ja näkyminä, visiona myös pidemmälle (v 2050).

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (Helka) toivoo, että kaupunginosayhdistykset ja aktiiviset ihmiset, asukkaat kaupunginosissa perustaisivat oman alueensa yleiskaavaryhmän. Ryhmä analysoi kaupunginosan/-osien tilannetta ja tuottaa materiaalia suunnitteluun.

helkan kutsu yleiskaavan valmisteluun.pdf

Helka järjestää oman ensimmäisen yleiskaavaseminaarin näillä näkymin helmikuun lopulla 2013. Seminaarissa on tarkoitus käydä keskustelua kaupunginosien mahdollisuuksista ja keinoista yleiskaavaan osallistumiselle, luoda pohja yleiskaavaryhmien työlle.

Yleiskaavaryhmään ja/tai yleiskaavaseminaariin osallistumisesta kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittautua sähköpostilla tai tekstiviestillä Pakila-seuran henkilöille, välittömästi ja yleiskaavaseminaariin viimeistään 29.1.2013 mennessä ja yleiskaavaryhmään viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

-Matti Enroth email: enrothmatti@gmail.com tai gsm: 0440454015

-Simo Sankari email: simo.j.sankari@gmail.com tai gsm: 0405510674