Helsingin yleiskaavaluonnos julkistettiin 25.11.2014

284
logo-hki-color-fi

logo-hki-color-fi

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on tulevina vuosina tiivistää ja tehostaa alueenkäyttöä erityisesti Kehä I:n sisäpuolella, ottamalla rakentamiseen uusia alueita, muuttamalla säteittäisiä pääväyliä kaupunkibulevardeiksi sekä täydennysrakentamisella.

Lisäksi yleiskaavan ratkaisuissa painotetaan raideliikenteeseen perustuvaa joukkoliikennettä sekä ns. poikittaisten yhteyksien parantamista.

Uusi yleiskaava esitetään oikeusvaikutteisena ns. pikselikarttana sekä sitä tukevina teemakarttoina ja selostuksina. Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 7.1.-28.2.2015 välisenä aikana. Lisäksi Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää yleisötilaisuuksia info- ja näyttelytila Laiturilla 19.1., 21.1., 26.1 ja 29.1.2015. Keskusteluun voi osallistua myös yleiskaavan verkkosivuilla.

Yleiskaavaluonnoksen ns. pohjoisia kaupunginosia (Tuomarinkylä, Pakila, Oulunkylä) koskevista perusteista, ratkaisujen paikallisista muutostulkinnoista ja -vaikutuksista sekä jatkokäsittelystä keskustellaan Maunulan 107. aluefoorumissa, joka pidetään ma 1.12.2014 klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla, Metsäpurontie 25.