Helsingin yleiskaavaluonnosta esiteltiin Maunulan aluefoorumissa

286

Kaupunkisuunnitteluviraston vs. johtava yleiskaavasuunnittelija Essi Leino esitteli Maunulan 107. aluefoorumissa 1.12.2014. pohjoisten kaupunginosien asukkaille yleiskaavan keskeisiä periaatteita koskien erityisesti Tuomarinkylän, Pakilan ja Oulunkylän kaupunginosien alueita.

Yleiskaavaluonnos perustuu yleiskaavan visioon eli kehityskuvaan vyoteen 2050 ja se ohjaa myös pohjoisten kaupunginosien maankäytön suunnittelua ja asemakaavoitusta pitkällä aikavälillä. Merkittäviksi kohteiksi Tuomarinkylän ja Pakilan osalta nousivat mm. Jokeri 2:n ja Tuusulanväylän risteysvyöhykkeen lisärakentamisvaraukset jopa 6 000 asukkaalle, raideliikenteen runkoyhteys em. risteysalueelta aina Helsingin keskustaan asti, Tuusulanväylän muuttuminen kaupunkibulevardiksi Käpylän asemalta Kehä I:een saakka sekä kaupunkibulevardin varren uudisrakentaminen. Jo aiemmin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden aluevaraukset olivat mukana myös yleiskaavaluonnoksessa.

Yleiskaavaluonnoksen sisällöstä keskusteltiin foorumissa vilkkaasti. Luonnosta tarkasteltaneen edelleen viimeistään tammikuun 2015 aikana pohjoisten kaupunginosien paikallisten seurojen toimesta erikseen ja yhteisesti.Tavoitteena on luoda käsitys ratkaisujen soveltuvuudesta alueittemme ja sen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamisen tavoitteisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston laatimasta ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymästä yleiskaavaluonnoksesta on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 7.1.- 28.2.2015 välisenä aikana. Yleiskaavaehdotusta toteuttamisohjelmineen ryhdytään laatimaan maaliskuun 2015 alusta siten, että yleiskaava olisi valtuuston hyväksymänä vuoden 2016 alkupuolella.

Yleiskaavan kuva-ja selostumateriaaliin voin tutustua lähemmin kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla.

Teksti: Simo Sankari, Pakila-Seura ry