Ilmaise mielipiteesi Pakilan pientaloalueen kaavamuutoksesta 23.5. mennessä

652

Länsi-Pakilan alueelle suunnitellaan pientalotonttien tehostamista. Kaavamuutos koskee sekä tonttien tehokkuutta että käyttötarkoitusmerkintää. Tehokkuuden osalta kaupunki suunnittelee Länsi-Pakilan alueelle kaavamuutosta, jossa rakennustehokkuus nousee tasolta 0,25 tasolle 0,4. Käyttötarkoituksen osalta kaupunki suunnittelee käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista korttelialue-merkinnäksi A, joka sallii asuinrakennukset, joissa asunnot voivat olla päällekkäin eli käytännössä mahdollistuisi luhtitalojen rakentaminen.

Tutustu alla olevien linkkien kautta suunnitelmaan, muutokseen sekä karttaan, johon on merkitty ensimmäisen vaiheen kaavamuutoksen tontit:

 Suunnitelma

 Muutoksen kaavamääräykset

 Kartta tonteista

Kaavamuutoksesta on mahdollista ilmaista mielipide kaupungin ilmoittaman määräajan kuluessa. Lähetä mielipiteesi viimeistään 23.5.2023 sähköpostitse osoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi tai

kirjeitse osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10 00990 

Helsinki. Merkitse mielipiteeseen hankenumero 6244_2.