Juhlavuosi edessä – Pakin talon kohtalo auki

248

Pakila-Seura täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Seura on historiansa aikana vaalinut Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän alueen asukkaiden etuja, järjestänyt monenlaisia tilaisuuksia ja vastannut Pakin talon käytöstä ja kunnossapidosta.

Asukasyhdistysmäisen seuran perustehtävä on vaikuttaa kaupungin virka- ja poliittiseen koneistoon alueen asukkaiden puolustamiseksi. Vaikuttaminen tarkoittaa alueen palvelujen puolustamista. Kaupunki on ollut lopettamassa vaikkapa Pakilan nuorisotaloa, mitä emme tietenkään ole hyväksyneet.

Nyt kaupunki viimeistelee alueen yleiskaavan toteutusmallia ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että asukkaiden ääni kuuluu kaavaratkaisuissa.

Pakila-Seuran edessä on nyt myös yksi seuran koko historian vaikeimmista haasteista. Kaupunki on ilmoittanut luopuvansa Pakin talon omistuksesta, jota Pakila-Seura on vuokrannut vuosikymmeniä ja jossa seura on pyörittänyt juhlavuokraustoimintaa.

Ikoninen Pakin talo arvokkaine historiallisine aittoineen ja savusaunoineen on ainutlaatuinen arvokohde koko Helsingissä. Toista 1750-luvun puolivälin asumista kuvaavaa maatalouskulttuuriajan kaupunkikohdetta ei Helsingistä löydy.

Tunnelmallinen Pakin talo on tarjonnut juhlapuitteet kymmenien vuosien aikana erilaisille perhejuhlatyyppisille tilaisuuksille. Pakila-Seura on kunnostanut ja ylläpitänyt taloa ja voimavarojensa mukaan kehittänyt sen palvelutarjontaa. Esimerkiksi viime kesänä piha-alueen uudistaminen saatiin käyntiin kukkaistutuksineen. Samalla pihapiiriä ympäröivää puustoa raivattiin.

Seuraavaksi tarkoituksemme on ollut kehittää talon aittojen käyttöä. Yhtenä esimerkkinä siitä on juhla-aitan jouluseimí, jonka on Pakilan seurakunta ja seuramme järjestävät tänä vuonna entistä laajempana joulutapahtumana, jos korona ei jälleen taas sotke suunnitelmiamme.

Kaupunki on kertonut haluavansa neuvotella Pakila-Seuran kanssa talon tulevaisuudesta. Mitä se käytännössä tarkoittaa sitä emme vielä tiedä. On selvää, että jatkossa Pakin taloa ympäröivä isohko maa-alue irrotetaan talosta, aitoista ja pihapiiristä. Pakila-Seuraa kiinnostaa vain talo ja aitat ja niiden tulevaisuus.

Helsingin kaupungin niin usein kuuluttamaa paikallisten asukkaiden vaikuttamismahdollisuutta mitataan Pakin talossa. Pakila-Seura toivoo, että talon käyttöä nykytarkoituksessaan voidaan jatkaa ja ehdoilla, jotka seura jaksaa kantaa.

Teksti: Raimo Rahkonen

pj. Pakila-Seura ry