Kadut ja puistot kiinnostivat Pakilassa

515
Yleisotilaisuus0416

Yleisotilaisuus0416

Pakilan ja Paloheinän alueen asukkaat ovat varsin tyytyväisiä alueen katujen ja puistojen kunnossapidosta pian kaksi vuotta vastanneeseen allianssiin.

Tämä kävi ilmi Pakila-Seuran Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa torstai-iltana 28.4.2016 järjestämässä yleisötilaisuudessa. Paikalla oli kolmisenkymmentä henkeä. Puhetta johdatteli Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti.

Allianssissa ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja sen alihankkijoina YIT ja Viherpalvelut Hyvönen. Tilaisuudessa allianssia edustivat HKR:n Aiju Heinonen ja Kari Ojamies ja Viherpalvelut Hyvösestä Timo Hyvönen. Allianssin edustajien lyhyiden alusten jälkeen käytiin vilkas puolitoista tuntia kestänyt mielipiteiden vaihto asiasta.

Eniten asukkaita puhutti katujen kunto. Monilla katuosuuksilla on asfalttiin muodostunut teräväreunaisia reikiä ja jopa monttuja eikä asukkaita tyydytä reikien korjausvauhti.

HKR:n Aiju Heinosen mukaan reikiä korjataan niin pian kuin ehditään ja tieto niistä on saatu. Allianssille kuuluu vain reikien paikkaus. Suuremmat investointeja edellyttävät toimenpiteet ovat yhä suoraan kaupungin vastuulla.

Heinonen kehotti asukkaita kertomaan katu- ja puisto-ongelmista allianssin nettipalautekanavalla www.hel.fi/palaute. Alueelta on tullutkin tasaisesti palautetta, johon allianssi yleensä vastaa.

Ojamies muistutti, että kadunvarsien ja tontin välisen kapean vyöhykkeen hoito on tontinomistajan vastuulla. Sopimuksen mukaan allianssi ei siitä vastaa. Myöskään alueen metsät eivät ole mukana sopimuksessa. Niistä vastaa yhä Stara.

Tonttien pihateiden umpeen auraus talvisin on ongelma monelle ikääntyneelle asukkaalle. Heinosen mukaan allianssi auttaa vain, kun esteeksi on muodostunut jo polannetta. Muuten vastuu aukaisemisesta on tontinomistajalla. Aivan kaikki eivät olleet lumenaurausvauhtiin vieläkään tyytyväisiä. Sivukaduille auraajat ehtivät kuulemma yhä liian hitaasti. 

Suojateiden merkkimaalaukset ovat huonossa kunnossa esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä Osuuskunnantiellä. Heinosen mukaan suojatiemaalauksia aiotaan uusia. Yleisön joukosta nousi esiin idea sallia joillakin kapeilla kaduilla pysäköinti vain toiselle puolen katua. HKR:n edustajat lupasivat viedä asiaa eteenpäin.

Viherpalvelu leikkaa puistojen nurmikot ja huolehtii leikkipuistojen laitteiden kunnosta. Itä-Pakilassa Etupellontien leikkipuiston laitteet vaatisivat jonkinlaista kunnostusta.

Hyvöseltä kysyttiin, aikooko allianssi poistaa jättipalsameita Pakilan alueen luonnosta. Vastaus oli, että ei, mutta jättiputkien hävittämiseen se osallistuu.

Yksi yleisökysyjä muistutti ongelmasta, että joiltakin tonteilta kasvillisuus pursuaa jopa katukäytävälle saakka. Silloinkin vastuu on tontinomistajalla.

Teksti ja kuva: Esko Lukkari