Kaikille avoin tapaaminen Pakilan nuorisotalon säilyttämiseksi 18.9.

541
Pakilan nuorisotalo


Pakilan nuorisotalo

Taas tarvitaan yhteistä toimintaa Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkumiseksi!

Helsingin kaupungin ensi vuoden budjetin valmisteluissa toimialajohtaja Tommi Laitio on esittänyt kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle alustavan listan ”kustannussäästöistä”, joilla menot voidaan sopeuttaa kaupunginhallituksen toukokuussa esittämän budjettiraamin puitteisiin. Tällä listalla on kahden nuorisotalon – Pakilan ja Roihuvuoren – sulkeminen.

Lautakunta ei tehnyt konkreettisia päätöksiä nuorisotalon sulkemisesta tai muista em. listan säästötoimista, mutta se hyväksyi menojen karsimista edellyttävän budjettiesityksen. Samalla se kuitenkin totesi, että budjettiraami on liian tiukka. Seuraavaksi budjettiesitykset menevät pormestariston käsittelyyn, lokakuussa kaupunginhallitukseen ja marraskuussa valtuusto päättää budjetin.

Meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa -etenkin, kun kaupungin talous on erittäin vahvasti ylijäämäinen (viime vuoden tilinpäätöksen ylijäämä 461 miljoonaa euroa, koko kaupunkikonsernilla yhteensä 648 miljoonaa euroa ja myös ensi vuoden budjetin raami on 277 miljoonaa ylijäämäinen).

Tämä on kutsu yhteiseen tapaamiseen, jossa voidaan keskustella tilanteesta ja mahdollisista toimista Pakilan nuorisotalon säilyttämiseksi. Tilaisuus järjestetään tiistaina 18.9.2018 klo 19 Pakilan nuorisotalolla, Lepolantie 19 (”TV-huone”). Tapaamiseen osallistuu mm. Pakila-Seuran ja MLL:n Pakilan yhdistyksen edustajia. Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa!