Kehä 1:n ylittävä Talkootien jalankulku- ja pyöräilysilta suljetaan Pakilassa

402

Talkootien silta suljetaan peruskorjauksen vuoksi maanantaina 15. toukokuuta, ja sulku kestää lokakuun loppuun saakka. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden Kehä 1:n ylitys ohjataan korjauksen aikana Pakilantien kautta.

Urakassa uusitaan muun muassa sillan pintarakenteet, reunapalkit ja kaiteet, korjataan betonipintojen vaurioita sekä asennetaan uusi valaistus.

Korjauksen aikana myös Kehä 1:n kaistoja suljetaan väliaikaisesti, jolloin liikenne voi ruuhkautua ajoittain.

Työtä tehdään pääsääntöisesti klo 7–20 välisenä aikana, ja silloin saattaa kantautua melua lähialueen kiinteistöihin. Yöaikaan työskenneltäessä tehdään ainoastaan töitä, joista ei aiheudu äänihäiriötä ympäristöön.

Urakoitsija Tehan Oy päivittää urakan nettisivuille tietoa työn etenemisestä sekä muuttuvista liikennejärjestelyistä.

Työ valmistuu lokakuussa 2023.