Keskustelutilaisuus 5.9 Keskuspuiston asemakaavasta

519

Pirkkolan uimahallin kokoustilaan oli 5.9 kokoontunut koko joukko kaupungin virkamiehiä, erilaisten yhteisöjen jäseniä sekä muuten vain asiasta kiinnostuneita.

Tarkoituksena oli pohtia vuonna 2014 sata vuotta täyttävän Keskuspuiston keskiosan asemakaavaa.

Asemakaavan teon perusperiaatteet ovat:

 • Keskuspuiston viimeinen asemakaavaton alue kaavoitetaan virkistyskäyttöön
 • Luontokohteet turvataan
 • Linnoituslaitteet ja tykkitiet suojellaan
 • Arvokkaat rakennukset suojellaan
 • Raide-Jokerille varataan väylä
 • Ympäristöhäiriöitä pyritään lieventämään
 • Alueen nimistöä käsitellään syksyn aikana nimistötoimikunnassa
 • Kävelyn ja pyöräilyn reitistöä pyritään selkeyttämään

Tilaisuudessa kävi ilmi, että Keskuspuisto pyritään uudessakin asemakaavassa säilyttämään suurelta osin nykyisellään.

Hallien laajennukset sekä Raide-Jokerin tulo aiheuttavat kuitenkin parkkialueiden lisääntyvän tilantarpeen sekä Pirkkolantien leventämisen kaksinkertaiseksi. Nämä vähentävät pienessä määrin ulkoiluun käytössä olevaa tilaa.

Asukasyhdistysten tekemän aloitteen johdosta asemakaavaan on Pirkkolantien pohjoispuolella olevan pysäköintialueen pohjoispuolelle lisätty uusi koira-aitaus.

Tilaisuudessa virisi vilkas keskustelu mm. seuraavista aiheista:

 • Maunulan majan lähellä olevaa lumenkaatopaikkaa vastustettiin voimakkaasti. Lumet pitää kuitenkin viedä jonnekin, vaihtoehtoja ei liiemmin ole. Kyseinen paikka tulee käyttöön vasta kun muualle ei lunta enää mahdu.
 • Kevyen liikenteen väylillä liikkuvista mopoista keskusteltiin vilkkaasti. Toimivaa ratkaisua ei kuitenkaan oikein löytynyt.
 • Pirkkolantieltä Hämeenlinnanväylälle olevia ramppeja vastustettiin niiden Pirkkolantien liikennettä lisäävän vaikutuksen takia. Onneksi rampit ovat vain pohjoiseen menevälle liikenteelle.

Kaiken kaikkiaan ”juna ei ole vielä mennyt”, vaan kaavaehdotukseen voi vielä tilaisuuden jälkeenkin hyvin vaikuttaa ottamalla yhteyttä seuraaviin osoitteisiin:

Maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäki P 310 37213 jyri.hirsimaki@hel.fi

Mielipiteet voi esittää 14.9.2012 mennessä:

Helsingin Kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pl 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

tai

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Takarajana mainittu 14.9 ei tilaisuudessa saadun viestin mukaan ole ollenkaan ehdoton. Myöhästymiset sallitaan.

Kaavaehdotusta voi ehtojen hyväksymisen jälkeen katsoa osoitteessa:

ptp.hel.fi/hanke/ 

Seppo Latvala