Kolmannen polven ammattitaitoista metalliverstastoimintaa Pakilassa

937
toimitalo.jpg
toimitalo.jpg

toimitalo.jpgLänsi-Pakilan Jakokunnantiellä, Kehä I:n ja Tuusulantien risteyksen tuntumassa, on kadun varressa melko vaatimaton kyltti Tilaus Oy.  Ohikulkija kenties miettii mielessään, mitähän tilauksia yritys toimittaa – nimi kun ei kerro oikein mitään. Harmaa arkisen näköinen teollisuusrakennus sijaitsee liittymien kainalossa, hieman piilossa ja ikään kuin omassa rauhassaan. Taustalta kuuluu vaimeana työn ääniä. Käydäänpä peremmälle. 

Yrittäjä Kari Hytönen, 53, ottaa vieraan ystävällisesti vastaan toimistossaan kirjaimellisesti työn keskellä. Haastattelun aikana toimistossa poikkeaa niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin. Hytönen luovuttaa tilauksia ja antaa työohjeita. Samalla hän kertoo yrityksestään ja sen vaiherikkaasta historiasta. Käy selväksi, että Tilaus Oy on tilaus- ja alihankintatöitä tekevä metalliverstas.    


Sukujuuret Viipurissa

Tilaus Oy:n perustaja, Edvard Hytönen, Kari Hytösen isoisä, oli syntynyt Viipurissa 1896. Edvard oli kuulunut Viipurin Satamatyömieskuntaan ja työskennellyt ennen sotia Viipurin kaupungin satamissa tehden lähinnä kuljetusalan töitä. Evakkomatka toi Edvard Hytösen Pakilaan, joka tuolloin vielä kuului Helsingin pitäjään. Kodiksi perheelleen Hytönen osti talon nykyisen Pakilantie 55:stä, Pakilantien ja nykyisen Osuuskunnantien risteyksessä sijaitsevalta tontilta, jossa nyt sijaitsee 2009 valmistunut liikekiinteistö. Edvard Hytönen oli Viipurissa vuonna 1922 avioitunut Hilma Lindforsin kanssa. Avioparin kolme poikaa syntyivät niin ikään Viipurissa: Eino 1925, Keijo 1929 ja Kauko 1936.

Liiketoiminta alkoi kotitalon piharakennuksessa

Lokakuussa 1945 Edvard Hytönen jätti sen aikaisten säännösten mukaisesti Huopalahden piirin nimismieskonttoriin ilmoituksen, että hän oli alkanut harjoittaa hitsaamo- ja metallikorjaamoliikettä Pakilassa Alkutien varrella (Osuuskunnantietä ei vielä ollut). Toiminimi oli tuolloin Hitsaamo ja Metallikorjaamo Edv. Hytönen. Edvard oli monitaitoinen ja yritteliäs. Myöhemmästä menestyksellistä liiketoiminnasta huolimatta hän säilytti vaatimattomuutensa. Hänet tunnettiin vähäpuheisena, työhönsä keskittyvänä miehenä, joka osallistui keskusteluun vain kun oli asiaa.

Hitsaus- ja metallitöitä tehtiin kotitalon piharakennuksessa. Liiketoiminta sujui hyvin ja alkoi laajeta mukavasti. Tilauskannan lisäännyttyä Edvard Hytönen päätti perustaa osakeyhtiön, Tilaus Oy:n, joka merkittiin kaupparekisteriin 9.3.1956. Toiminta jatkui kuitenkin vielä piharakennuksessa. Välillä, kun omat tilat eivät riittäneet, osa töistä tehtiin Pakilantien ja Pirjontien risteyksessä, nykyisen Pirjon Krouvin tontin silloisessa piharakennuksessa. Yksi noiden aikojen hittituote oli maidon säilytykseen tarkoitettu kylmäallas, joita valmistettiin satoja.

Pakilantiellä toimittaessa yritys toimi perheen voimin, ulkopuolisia työntekijöitä ei ollut. Perheen kaikki kolme poikaa olivat yrityksen töissä mukana, samoin vaimo Hilma.  Isä Edvard toivoi tietysti pojistaan jatkajia yritykselleen, mutta poikien veri veti maailmalle.

Parempaa elämää etsimässä Kanadassa

Valtameren takaa kantautui tietoja hyvistä työmahdollisuuksista, joiden houkuttelemana Edvard Hytösen pojista vanhin Eino lähti siirtolaiseksi Kanadaan jo 1950-luvun alkupuolella. Keijo-veli nuorine perheineen seurasi perässä 1958. Keijo ja Sinikka Hytösen perheen esikoinen Kari oli tuolloin alle vuoden vanha. Kaksi nuorempaa veljeä, Kenny ja Larry syntyivät Kanadassa. Elämä Kanadassa oli hyvää, asuttiin tilavasti. Keijo kävi töissä ja Sinikka hoiti kotia ja lapsia. Viiden Kanadan vuoden jälkeen koti-Suomesta tuli tieto, että isä Edvard ei oikein enää jaksanut pyörittää yritystä. Kauko-veli oli mukana toiminnassa, mutta ei ollut halukas ottamaan vastuuta yrityksen vetämisestä, joten Keijo kutsuttiin hätiin.   

Uusi toimitalo mahdollisti perheyrityksen laajentamisen

uusi_toimitalo.jpgKeijo Hytönen palasi Suomeen ja otti Tilaus Oy:n vastuulleen vuonna 1967. Edvard luovutti hyvässä kunnossa olleen liiketoiminnan ja kasvavan tilauskannan. Sitä ennen jo 1960-luvulle tultaessa Tilaus Oy:n liiketoiminta oli kasvanut siinä määrin, että yritystä ei enää ollut mahdollista pyörittää piharakennuksessa tai tilapäistiloissa. Edvard Hytönen rakennutti uuden teollisuusrakennuksen Jakokunnantielle 1962. Uuteen toimitaloon siirryttäessä hankittiin ajan mukaisia laitteita ja työkaluja ja palkattiin ensikertaa vakituisia ulkopuolisia työntekijöitä, joita siitä lähtien on ollut palveluksessa 4-6. Yksi alkuperäisestä henkilöstöstä työskentelee Tilaus Oy:ssä edelleen. Henkilökunnalla on vankkaa osaamista niin erilaisten materiaalien käsittelemisestä kuin hitsaus- ja muista menetelmistä.

Toiminnassa on koko ajan ollut vahvasti perheyrittämisen henkeä. Suvun lapset ovat säännöllisesti olleet kesä- ja muissa aputehtävissä. Keijon vaimo Sinikka työskenteli Tilaus Oy:ssä lähes 30 vuotta, 1990-luvun puoliväliin asti, hoitaen kirjanpitoa, konttorin juoksevia asioita. Tarvittaessa hän oli myös valmis auttamaan tuotannossa eikä empinyt siivousvälineisiinkään tarttumista. Sinikan kuoltua 1997 kirjanpidon otti vastuulleen hänen sisarensa Raili Kuronen, joka korkeasta isästään huolimatta vastaa siitä ammattitaitoisesti edelleen.

Toinen sukupolvenvaihdos

henkilokunta.jpgKeijo Hytösen toimintatapaa leimasi kyky ottaa riskejä oikeissa kohdissa. 1960- ja 1970-luvulla hän oli myös aikaansa edellä ymmärtäessään verkostoitumisen merkityksen. Keijon pojista keskimmäinen, Kenny, valitsi arkkitehdin uran ja työskenteli Tilaus Oy:ssä vain kesä- ja tilapäistöissä. Larry sen sijaan on työskennellyt yrityksessä 1970-luvulta asti. Kari Hytöselle sukuyrityksen jatkaminen on ollut luonnollinen valinta, mitään muuta ammattia hän ei oikeastaan koskaan edes harkinnut. Kari oli työskennellyt aputöissä jo koululaisena. Ensimmäisen palkkansa Tilaus Oy:stä Kari sai jo 7-vuotiaana. Tuntui kuitenkin turvalliselta hankkia myös muodollista pätevyyttä, joten Kari lähti opiskelemaan ja valmistui Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta käyttötekniikan insinööriksi 1988. Karin opiskeluaikana, isän sairastuttua, oli vaihe jolloin äiti Sinikka käytännössä johti yritystä. Kari otti toimitusjohtajana kokonaisvastuun Tilaus Oy:stä vuonna 1990.

Kuvassa Tilaus Oy:n henkilökuntaa 1960-luvulla uudessa toimitalossa. Oikealla veljekset Keijo ja Kauko Hytönen. 
 
Kattava tuotevalikoima ja laaja asiakaskirjo

Tilaus Oy valmistaa metallista ”melkein mitä vain” asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Metallia taivutetaan, rei’itetään, hitsataan, sorvataan ja jyrsitään. Erilaiset levy- ja putkirakenteet syntyvät asiakkaan piirustusten ja toiveiden mukaan. Töitä tehdään niin yksittäiskappaleina kuin piensarjoina.

tyonayte.jpgTilaus Oy:n asiakkaina ovat rakennusliikkeet, toiset oman tuotantoonsa osia tarvitsevat yritykset, kilpivalmistajat ja ns. satunnaiset pienosia tai hitsaustöitä tarvitsevat asiakkaat. Viime mainittuihin kuuluvat mm. Pakilan ja muiden lähialueiden pientaloasukkaat, joiden työkalut tai vaikkapa polkupyörät kaipaavat hitsausosaamista edellyttävää korjausta. – Alueen vanhemmat asukkaat tuntevat hyvin Tilaus Oy:n ja osaavat tulla hakemaan paikallisia palveluja, kertoo Kari Hytönen. – Nuorempi polvi ei yritystä kovin hyvin tunne eikä tiedä, mitä palveluja kotikulmilla olisi saatavana. Vaikka henkilöasiakkaat ovat liiketoiminnan kannalta vähämerkityksellisiä, palvelemme mielellämme myös yksityisasiakkaita.

Vuosien varrella Tilaus Oy on ollut mukana myös näkyvissä hankkeissa. Yrityksen tuotantoa ovat mm. Hakaniemen Ympyrätalon ulkopellit ja metroasemien kilpipohjat. Kuvassa ylhäällä työnäyte Tilaus Oy:n tuotannosta, alumiinista muotoiltu Invalidiliiton logo.

Vastuullista yrittäjätoimintaa

Tilaus Oy:n liikevaihto on n. 400.000 euroa. Työvoimakustannukset ovat pienyrityksen kulurakenteessa ratkaisevassa asemassa. Kausivaihtelut ovat luonnollisesti näkyneet myös Tilaus Oy:n liiketoiminnassa. Koska suuri osa tilauskannasta on alihankintaa, on esim. rakennushankkeiden väheneminen näkynyt viiveellä Tilaus Oy:n toiminnassa. – Erityisesti 2000-luvun loppu oli tiukkaa aikaa, kertoo Kari Hytönen. Vaikeissakaan tilanteissa vakituista henkilöstöä ei ole kuitenkaan edes lomautettu. – Koko yrityksen historian ajan on menestymisen tärkein tekijä ollut henkilöstön ammattitaito, painottaa Hytönen. – Vain osaavan henkilöstön avulla on mahdollista vastata asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin. Siksi olen heikompinakin aikoina halunnut pitää kiinni osaavasta henkilöstöstäni. On ilo huomata, että liiketoiminta on nyt hieman piristynyt.

Tilaus Oy tänään ja tulevaisuudessa

hytonen.jpgPienestä koostaan huolimatta Tilaus Oy on vireä ja aikaansa seuraava yritys. Uusista työmenetelmistä otetaan selvää, toimintaa sopeutetaan markkinatilanteeseen ja kilpaillaan ammattitaidolla ja joustavuudella. Nykyisin palveluksessa on neljä vakituista työntekijää, joilla on vankka kokemus alalta. Yritys myös tarjoaa säännöllisesti harjoittelupaikkoja ammattikoulussa opiskeleville.

Tilaus Oy:n toimitalo on yrityksen oma, mutta sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla. Vuokrasopimus jatkuu vuoteen 2027. Silloin Kari Hytönen on jo eläkkeellä, eikä omista tyttäristä taida olla yrityksen jatkajiksi. Toistaiseksi Hytönen katsoo tulevaisuuteen kuitenkin varsin luottavaisesti. Alalla tapahtuu paljon yrityskauppoja, suuret ostavat pienempiä, ja pientöiden tekijöitä on enää harvassa. Tilaus Oy:n toiminta perustuu erikoisosaamiseen ja kykyyn ketterästi vastata myös pienempiin yksilöllisiin tarpeisiin. Kuvassa Kari Hytönen toimistossaan helmikuussa 2011.

Pakila kotiseutuna

–  Pakila on ollut hyvä paikka liiketoiminnalle ja rauhallinen paikka asua, sanoo nykyisin Itä-Pakilassa asuva Kari Hytönen. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä oli Pakilassa menneinä vuosikymmeninä huomattavasti enemmän. Metallialalla toimivat myös mm. V.V. Holmberg, Sievän koristevalimo ja Pakilan teräsrakenne, joiden kanssa tehtiin yhteistyötäkin. Yrityksistä myös Kokkosen puutarha on ollut Tilaus Oy:n merkittävä asiakas.

Nuoruudessaan Hytönen osallistui mm. NMKY:n toimintaan, sittemmin työ on kuitenkin ollut niin aikaa vievää, että toiminnalle paikallisissa yhdistyksissä ei ole jäänyt aikaa. Hytönen rentoutuu punttisalilla, sählyä pelaten ja ulkoiluttamalla perheen kahta koiraa Pakilan raiteilla.

Teksti: Erja Vuorio
Kuvat: Tilaus Oy:n arkisto ja Erja Vuorio
Lähteet: Kari Hytösen haastattelu 25.2.2011