Lepolantielle avataan alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus

639
Liisankoti2

Liisankoti2

Länsi-Pakilan Lepolantielle avataan tammi-helmikuun vaihteessa vastaanottokeskus alaikäisille turvapaikanhakijoille. Ryhmäkodin sijoittuminen Pakilaan johtuu toimintaan soveltuvan kiinteistön sijainnista. Maahanmuuttovirasto on kartoittanut vastaanottotoimintaan soveltuvia tiloja. Sopivan kiinteistön löydyttyä Maahanmuuttovirasto on ollut yhteydessä toimijoihin, jotka voisivat vastata ryhmäkodin toiminnasta. Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Maahanmuuttovirasto ovat sopineet ryhmäkotitoiminnan aloittamisesta kiinteistössä osoitteessa Lepolantie 49. Kiinteistön omistaa Suur-Helsingin Valkonauha ry. ja siinä on aiemmin toiminut naisten asuntola.

Avattavaan ryhmäkotiin majoittuu 14 alle 16-vuotiasta lasta, jotka voivat olla tyttöjä tai poikia. Lapset ovat hakeneet Suomesta kansainvälistä suojelua eli turvapaikkaa. Suomeen on tullut tämän vuoden aikana jo yli 3 000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman vanhempiaan. Ryhmäkodissa asutaan turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan, joka on Maahanmuuttoviraston arvion mukaan noin 6-9 kuukautta. Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat saaneet viime vuosina valtaosin positiivisen päätöksen eli oleskeluluvan Suomeen. Oleskeluluvan saaneet henkilöt siirtyvät perheryhmäkoteihin, jotka on tarkoitettu nimenomaan oleskeluluvan saaneille lapsille ja joiden toimintaa ohjaa vahva painotus kotouttamiseen.

Pakilan ryhmäkodin johtajana tulee toimimaan Mikko Mäkinen, joka tällä hetkellä vastaa Sipoossa sijaitsevan Ahtilan tukiasumisyksikön toiminnasta. Mäkinen kertoo, että ryhmäkodit ovat osa turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää, jota määrittää laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011). Ryhmäkodeissa noudatetaan lastensuojelulain mukaista henkilökuntavahvuutta eli hoito- ja kasvatustehtävissä Pakilan ryhmäkodissa tulee olla 13 henkilöä. Lisäksi MLL:n Uudenmaanpiirin Ahtilan tukiasumisyksikön ja Västerskogin ryhmäkodin sosiaalityöntekijät ja terveydenhoitaja ovat osa henkilökuntaa.

Ryhmäkotiin sijoittuvat oppivelvollisuusikäiset lapset, joita ovat kaikki ryhmäkotiin majoittuvat, käyvät opetukseen valmistavassa luokassa. Opetuspaikasta sovitaan Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa.

Mikko Mäkisen mukaan monet asiat ovat vielä suunnitelman asteella ja henkilökunnan rekrytointi on vasta käynnistynyt. Tarkoituksena on toimia hyvässä yhteistyössä lähiympäristön kanssa ja olla osa Pakilaa. -Tavoitteena on luoda toimintaa, joka suuntautuu talosta ulospäin, koska paras tapa oppia suomalaiseen yhteiskuntaan on olla osa sitä. Ryhmäkotiin majoittuvat lapset tulevat olemaan itselleen aivan uudessa ja oudossa ympäristössä, irti omasta perheestään ja he tulevat tarvitsemaan tukea monissa asioissa, painottaa Mäkinen. Ryhmäkodin henkilökunta tulee panostamaan tähän tukemiseen ja pyrkii löytämään lähiympäristöstä yhteistyötahoja, jotka pystyvät lapsia auttamaan Suomeen integroitumisessa.

MLL tulee järjestämään tammikuussa Pakilassa asukasillan, jonka ajasta ja paikasta informoidaan myöhemmin mm. näillä Pakilan kotisivuilla.