Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko on julkaistu – Ota kantaa!

258

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko julkaistiin 13.11. Voit kommentoida suunnitelmaa 1.12.2023 asti Kerro kantasi -palvelussa.

Kaavarunko pohjaa Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteisiin, jotka julkaistiin vuonna 2018. Se rajoittuu Pakilassa vain hyvin pienelle alueelle Pakilan etelärajalla, mutta tällä alueella oleville pientaloille ja taloyhtiöille kaavarunko tarkoittaa merkittävää asuinympäristön muutosta. Tämä koskee lähinnä Heinäsarantien, Heinäsarankaaren ja Saarnaajantien itäpään sekä Kansantien länsipään ja Perhekujan varrella olevia pien- ja rivitaloja, joiden läheisyyteen suunnitellaan korkeimmillaan 7-kerroksisia rakennuksia (katso kartta alla).

Kaavarunko koskettaa kaikkia pakilalaisia

Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunko koskettaa kaikkia pakilalaisia ainakin seuraavilta osin:

1.Pohjois-Helsingistä tulevan bussiliikenteen päätepysäkki tulisi olemaan Käpylässä tai mahdollisesti Pasilassa

Pakilalaisten kannalta keskeinen seikka on Käpylän aseman yhteyteen suunniteltu joukkoliikenneterminaali. Kaavarungon liikennejärjestelmäselvityksessä todetaan: ” Lukuun ottamatta lentoaseman yhteyksiä palvelevaa bussirunkolinjaa 600, kaikkien muiden säteittäisten bussilinjojen on suunniteltu päättyvän Käpylän asemalle tai Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnittelualueen ulkopuolella olevaan Pasilaan”. Laajemmassa kaavarungon selostusluonnoksessa todetaan: ” Käpylän asemalle on tutkittu vaihtoehtoja varsinaiselle terminaalille, jolloin valtaosa busseista päättyisivät sinne, sekä vaihtoehtoa, jossa asemalla sijaitsisivat laadukkaat vaihtoyhteydet, varsinaisen terminaalin sijaitessa muualla kaupungissa”. Tämä tarkoittaisi, että Käpylän asema tai esimerkiksi Pasila olisivat pohjoisesta tulevien bussien, mukaan lukien bussit 61, 64, 66, ja 67, päätepysäkki.

2. Läpiajoliikenteen lisääntyminen  

Tuusulanväylän liikennemäärät ovat suuret verrattuna siihen, mikä yleensä on bulevardityyppisen kadun kapasiteetti ja Tuusulanväylälle ei ole täydentävää rinnakkaista väylää. Siksi ruuhkan ilmaantuessa liikennettä saattaa ohjautua myös Pakilan asuinalueen teille, kuten esim. Yhdyskunnantielle, Sysimiehentielle, Jakokunnantielle, Kuusmiehentielle ja Pakilantielle. Lisäksi Tuusulanväylältä Länsi-Helsinkiin suuntautuvaa liikennettä saattaa ohjautua myös Sysimiehentien kautta Paloheinäntielle. Tähän liittyy uhkakuva läpiajoliikenteen lisääntymisestä näillä teillä. Suunnitelmassa on myös uusi eritasoliittymä, josta katuyhteys bulevardille etelän suuntaan.

Lisäksi on huomioitavaa, että vuonna 2022 julkaistu Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet ovat pohjoisen suuntaan etenevää jatkoa Mäkelänkadun bulevardikaupunki suunnitelmalle ja kattavat koko Länsi-Pakilan. Niiden osalta on epäselvää, koska tullaan julkaisemaan vastaava tätä aluetta koskeva kaavarunko ja mikä on siihen merkityn lisärakentamisen aikataulu. Mäkelänkadun bulevardikaupungin kaavarunkoon merkitty lisärakentaminen antaa kuitenkin aavistuksen siitä, millainen tulee olemaan Länsi-Pakilan kaavarungon mahdollistaman lisärakentamisen määrä alueen itärajan eli nykyisen Tuusulanväylän läheisyydessä olevalla alueella.