Osallistu Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelman laadintaan

497
Lepolantie 17 v1977

Lepolantie 17 v1977 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto aloittaa Pakilan ja Tuomarinkylän alueen aluesuunnitelman laatimisen asukaskyselyllä, joka on auki 27.2. – 26.3.2017. Tavoitteena on aluesuunnitelman valmistuminen alkuvuodesta 2018.

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan parantamistarpeet sekä laaditaan hankkeiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään verkostotarkasteluja palveluiden kehittämiseksi, huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. Osallistumalla voit vaikuttaa alueelle laadittavan aluesuunnitelman tavoitteisiin ja hankkeiden määrittelyyn.  Suunnittelualueeseen kuuluvat Haltiala, Länsi- ja Itä-Pakila, Paloheinä, Torpparinmäki ja Tuomarinkartano.

Kyselyyn pääset tästä.

Kuva: Lepolantie 17, Helsingin Kaupunginmuseo, Lea Bucciarelli 1977