Ota kantaa Alkutien katusuunnitelmaan

382

Alkutien katusuunnittelu on käynnissä. Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii Alkutien katusuunnitelmaa tonttien 16, 17, 25 ja 28 kohdalla. Lähetämme katuun rajautuville kiinteistöille tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten liitteenä olevan suunnitelmaluonnoksen.

Kadun suunnittelu perustuu kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan liikennesuunnitelmaan, jossa katuosuudelle on tarkoitus rakentaa jalkakäytävä.

Katusuunnitelma valmistuu keväälla 2014. Rakentaminen on investointiohjelmassa alustavasti vuodella 2015. Ennen katusuunnitelman hyväksymista yleisten toiden lautakunnassa, se on virallisesti nähtävilla kahden viikon ajan rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä rakennusviraston internetsivuilla osoitteessa

 www.hkr.hel.fi/suunnitelmat, Nähtävilla olosta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse asianosaisille kiinteistönomistajille ja kaupunginosayhdistyksille, Nähtävilla olon jälkeen yleisten töiden lautakunta päättää katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä.

Lisätietoja suunnittelusta antaa katu- ja puisto-osaston projektinjohtaja Juha Väätäinen, puh. (09) 310 38547 sähköposti juha.vaatainen@hel.fi ja kohteen pääsuunnittelija Kari Manninen puh. 0400 634967 sähkoposti kari.manninen@fcg.fi .Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksesta 26.5.2014 mennessä.

Suunnitelma avautuu tästä