Pakila-Seura haluaa kuulla asukkaita

382
Jasenilta 03 2016

Pakila-Seura suunnittelee uuden asumista ja mahdollisesti myös joukkoliikennettä ja palveluita koskevan asukaskyselyn tekemistä tänä vuonna. Helsingin yleiskaavan valmistelu tekee kyselyn ajankohtaiseksi.

Edellinen asukaskysely tehtiin vuonna 2012. Noin 3 000:lle Pakilan, Paloheinä ja Torpparinmäen alueen asukkaalle suunnattuun kyselyyn vastasi netissä 550 ja paperilomakkeella 250 ihmistä eli joka kymmenes alueen asukkaista vastasi.

Vuoden 2012 kysely antoi arvokasta tietoa alueen asukkaiden toiveista. Seura on vienyt vuosien aikana kyselyn tuloksia päättäjien tietoon eri kanaviaan pitkin.

Nyt Pakila-Seura on saanut tulokset jäsenistölleen 29.2.-6.3.2016 tekemästä asumista koskevasta nettikyselystä. Reilut 60 prosenttia seuran jäsenistä vastasi kyselyyn. Kyselyllä kerättiin tietoa asumiseen liittyvistä asioista, asumismuodosta ja -väljyydestä, perhekoosta, asumiseen liittyvistä toiveista ja tulevaisuuden tavoitteista.

”Tulokset rohkaisevat tekemään laajemman asukaskyselyn ja laajentamaan ehkä myös aihepiiriä”, sanoo seuran varapuheenjohtaja Simo J. Sankari, joka vastasi jäsenkyselyn toteuttamisesta yhdessä Gösta Engmanin kanssa.

Asumiseen liittyvät asiat ovat nyt polttavan ajankohtaisia, kun Helsinki valmistelee uutta yleiskaavaa, joka koskettaa myös Pakila-Seuran toimialuetta. Seura on vaikuttanut aktiivisesti kaavan valmisteluun ja antanut siitä kaksi huolellisesti valmisteltua lausuntoa.

Tuoreen jäsenkyselyn tuloksia pohdittiin 14.3.2016 Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa. Kiireisenä maanantai-iltana paikalle ehti tusinan verran kuulijoita. Kyselyn tuloksista virisi vilkas ja antoisa keskustelu.

Jasenilta 03 2016

Pakila-Seuran asukkaat ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa. Vain neljä prosenttia aikoo muuttaa muualle. Sen sijaan 59 prosenttia vastanneista pohtii jäämistä tai muuttamista alueen sisällä toiseen asumismuotoon, jolloin palvelutalo ja rivitalo ovat suosituimpia vaihtoehtoja. Etenkin iäkkäämmät vastaajat pohtivat muuttamista isosta omakotitalosta pienempään asuntoon. Noin 37 prosenttia vastanneista aikoo jatkaa asumista nykymuodossaan.

Minne Pakilasta sitten muutettaisiin? Vastaajista 47 prosenttia suuntaisi kantakaupunkiin, 29 prosenttia jonnekin muualle ja 23 prosenttia vaihtaisi toiseen esikaupunkiin Helsingissä.

Pakila on mitä tyypillisin omakotitaloalue Helsingissä. Vastauksista voi lukea, että alue halutaan säilyttääkin omakotitalo- ja rivitalovaltaisena. Sitä Pakila-Seura on viestittänyt myös kaupungin yleiskaavan laatijoille.

”Joukkoliikenteen ongelmat ja tarpeet heijastuivat myös jäsenkyselyn vastauksista. Se sekä alueen palvelujen tarve ja kehittäminen voitaisiin ehkä jossain muodossa ottaa mukaan asukaskyselyyn”, sanoo Engman.

Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti muistuttaa, että tekeillä olevat suuret poliittiset uudistukset ja niistä etenkin sote ja koulutus koskettavat kaikkia suomalaisia ja myös pakilalaisia.

”Meidän on oltava valppaina näissä asioissa ja seura koettaa tulkita asukkaiden tuntoja ja tavoitteita ja viestiä niistä eteenpäin”, hän sanoo.

Teksti ja kuva: Esko Lukkari

Kyselyn tuloksiin voit tutustua tarkemmin tästä.