Pakila-Seura: Pientalotontin rakennusoikeus muuttuu Pakilassa

503

Helsingissä rakennetaan vilkkaasti. Pakilassa tontinostajat kiertelevät talo talolta myyntihaluja kyselemässä. Mutta Pakilassa olevan pientalotontin oikeaa hintaa on vaikea määritellä.

Keskeinen tekijä tontin arvon määrityksessä on tontille asemakaavassa vahvistettu rakennusoikeus eli rakennustehokkuus ja tontille rakennettavissa olevien asuntojen luku.

Pakilan ja Paloheinän asemakaavan mukaan alueella on paikasta riippuen voimassa  tonttitehokkuudet et=0,25 tai 0,30 eli tontille voi rakentaa 25-30 prosenttia tontin pinta-alasta yksikerroksisena asuinrakennuksena.

Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistaman uuden yleiskaava 2016:n mukaan Pakilan rakentamistehokkuus nousisi. Uusi korttelikohtainen tehokkuus voisi olla ek=0,40. Yleiskaavan antama rakentamisen lisämahdollisuus voidaan tulkita suoraan laadittavassa asemakaavassa tai erillisissä suunnitteluperiaatteissa eli kaavoitusohjeissa.

Helsingin kaupunkisuunnittelu laatii syksyn aikana Länsi-Pakilaan suunnitteluperiaatteet eli kaavoitusohjeen.  Valmistelun eri vaiheissa on normaalit kuulemiset eli meillä on tilaisuus vaikuttaa ohjeen sisältöön.  Keinoina olisivat lausuntojen antaminen kaupunkisuunnittelun tekemiin esityksiin ja kaupunkisuunnittelun nettityökalu “kerro kartalla” sekä aktiivinen osallistuminen kaavoitusohjetta esitteleviin tilaisuuksiin.

Pakila-Seura ja Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys ovat jo useaan kertaan pyrkineet järjestämään yhteisen yleisötilaisuuden, jossa kaupunkisuunnittelu esittelisi Yleiskaava 2016:n vahvistamien mahdollisuuksien tulkintaa ja soveltamista käytäntöön.  Sitä puoltaa myös se, että yleiskaava 2016:n tulkintaa koskeva kaavoitusta ohjaava suunnitteluperiaatteiden laadintaprosessi on vasta nyt päässyt vauhtiin.

Alueemme kaava-arkkitehti  Ann-Charlotte Roberts on lupautunut alustamaan tilaisuudessamme ”Pohjois-Helsingin pientaloalueiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksista” ja vastaamaan kysymyksiin, mutta  pandemia on estänyt tilaisuuden pitämisen. Yritämme nyt järjestää tilaisuuden ehkäpä marraskuun puolivälin paikkeilla.

Palaan alkuun. Tilanne tonttien rakennusoikeusmääräysten osalta on vielä täysin auki ja tonttien arvoa on vaikea määrittää. Suosittelenkin tontin myymisen lykkäämistä puolella vuodella. Jos tontin arvon määrittämistä ei voida odottaa, kiinteistövälittäjältä voidaan pyytää hinta-arviota.

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran pj.

Kuva: Esko Lukkari