Pakila-Seura suhtautuu kriittisesti Länsi-Pakilan pientaloalueen asemakaavan muutokseen

66

Länsi-Pakilaan haetaan merkittävää muutosta asemakaavaan. Tonttien käyttötarkoitusmerkintä on tarkoitus muuttaa pientalo- ja rivitalomerkinnästä merkinnäksi A, joka mahdollistaa 2-kerroksisien kerrostalojen rakentamisen keskelle pientaloaluetta. Lisäksi tarkoitus on antaa määräys, että enintään 60 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta saa rakentaa yhteen kerrokseen. Ensimmäisessä vaiheessa muutosta haetaan 26 tontille (ks. karttalinkki alla).

Pakila-Seura suhteutuu kriittisesti suunnitteilla oleviin muutoksiin. Ohessa Pakila-Seuran Helsingin kaupungille lähettämä mielipide asemakaavamuutoksesta ja liite (nykyiset käyttötarkoitusmerkinnät). Näistä selviää kokonaiskuva kaupungin Länsi-Pakilan alueelle suunnittelemasta muutoksesta.

Pakila-Seuran mielipide

Liite


Linkit kaupungin dokumentteihin:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kartta tonteista