Pakila-Seura toteuttaa kattavan asukaskyselyn

350

Pakila-Seuran toiminnan keskeinen tavoite on alueen yhteisen asioiden ja asumisviihtyvyyden edistäminen. Voidaksemme toimia tämän päämäärän hyväksi tarvitsemme tietoa asukkaiden asumisolosuhteista ja niiden muutostarpeista. 

Pakila-Seura on toteuttanut asukaskyselyn 2012 ja jäsenkyselyn 2016.  Jatkumona näille kyselyille toteutamme maalis-huhtikuussa 2017 kaikille Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen kotitalouksille suunnatun asukaskyselyn. Kyselyllä kartoitetaan pientalovaltaisen alueemme asumisolosuhteita, merkittäviksi koettuja ominaisuuksia sekä arvioidaan henkilöauton käytön tarvetta. Myöhemmin toteutamme kyselyitä myös muista teemoista.

Kevään kysely tehdään sähköisesti.  Linkki kyselyyn julkaistaan 21.3.2017 Pakilan kotisivuilla (www.kaupunginosat.net/pakila) ja Pakila-Seuran Facebook-sivuilla (https://www.facebook.com/pakilaseura).  Kyselyyn voi kuitenkin halutessaan vastata myös paperilomakkeella, joita on saatavana Paloheinän kirjastossa, Paloheinäntie 22. Vastauslomakkeen voi pyynnöstä saada myös postitettuna kotiosoitteeseen.  Paperilomakkeet voi palauttaa joko Paloheinän kirjastoon tai postitse Pakila-Seuralle. Kysely on auki 20.4. asti.

Kyselyn tuloksista raportoidaan Pakilan kotisivuilla ja Pakila-Seuran Facebook-sivuilla. Alustavia tuloksia julkaistaan jo toukokuussa. Tuloksia käytetään alueen asioiden edistämiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tulosten pohjalta järjestetään asukasfoorumeja ja keskustelutilaisuuksia.

Tulossa oleva kysely ja aikaisemmat kyselyt ja niiden tulosten pohjalta järjestettävät tilaisuudet ovat osa Pakila-Seuran tavoitetta luoda toistuva, pysyväisluonteinen ja kiinteä vuorovaikutuksen tapa alueen asukkaiden, kotitalouksien ja Pakila-Seuran välille.