Pakila-Seura tukee Pro Pakilaa yleiskaava-asiassa

589

Pakila-Seura tukee Pro Pakila-liikettä, kun se vastustaa Helsingin Kaupunkiympäristötoimialan viime joulukuussa julkistaman yleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin yllättäen lisättyä mainintaa Länsi-Pakilaa koskevasta kerrostalorakentamisesta.

Kaupungin suunnitelmat muuttaisivat ison osan Länsi-Pakilaa Tuusulantien varressa jopa 5-7-kerroksiseksi kerrostaloalueeksi ja romuttaisivat alueen omakoti- ja pientalovaltaisen luonteen.

Kun tonttien alueen tonttien tehokkuusluku yleiskaavassa nousisi nykyisestä 0,25-0.3:sta välille 0.5-1,2 olisi Tuusulantien ja Sysimiehentien väliselle alueelle Länsi-Pakilassa mahdollista rakentaa kerrostaloja. Bulevardisoitavan Tuusulantien varteen tulisi jopa 5-7 kerroksisia kerrostaloja ja lännemmäksi 3-4-kerroksisia kerrostaloja.

Pro Pakila esittää, että kaupunki peruuttaa suunnitelman ja palauttaa alueen kaavan omakoti- ja pientaloalueeksi ja että suunnitteluperiaatteet valmistellaan uudelleen. Pakila-Seura yhtyy vaatimukseen.

Kaupunki esitteli Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet 13.12. 2021 netissä ja tiedotti asiasta hyvin niukasti. Suunnitelmaan sai esittää kommentteja seuraavan kahden viikon aikana ja välissä oli joulunpyhät ja –kiireet.

Pakila-Seura paheksuu kaupungin tapaa tiedottaa asiasta, koska se toimii täysin oman avoimuutta korostavan kaupunkistrategiansa vastaisesti. Yleiskaavan suunnitteluperiaatteet on valmisteltu lähes salassa eivätkä asukkaat ole voineet niihin vaikuttaa.

Kaupunki on muuttamassa Pakilan ja Paloheinän alueen luonnetta pala kerrallaan. Pakinlantien varteen Länsi-Pakilaan on jo rakennettu kerrostaloja. Paloheinän alueelle Kuusmiehentielle on tulossa kaksi kerrostaloa. Länsi-Pakilan kerrostalohankkeet olisivat uusi radikaali askel alueen omatalo- ja pientaloalueen luonteen muuttamiseen.

Yleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin sisältyvä maininta kerrostalotehokkuudesta halvaannuttaa Länsi-Pakilan alueen pientalojen kehittämisen ja kunnossapidon ja johtaa talojen rappeutumiseen. Olemassa olevan rakennuskannan purkaminen uuden tieltä on resurssien tuhlausta eikä täytä kestävän kehityksen tunnusmerkkejä.

Pakin talolla 7.2.2022
Pakila-Seura
Hallitus