Pakila-Seura vaatii Pakilantielle tarkkoja kaavamääräyksiä

797

Pakila-Seura on ottanut kantaa Pakilantien viimeisimpiin ehdotettuihin asemakaavamuutoksiin. Alla Helsingin kaupungin kirjaamoon 3.2.2023 lähetetty lausunto:

Pakilantien kerrostalorakentamisen osalta Pakila-Seura toistaa aikaisemman näkemyksensä, että suunnitteilla olevien kerrostalojen tulisi olla korkeintaan 3-kerroksisia myös Pakilantien varressa. Lisäksi Pakila-Seura painottaa, että viimeistään nyt tulisi laatia tarkat kaavamääräykset, joita noudattamalla kerrostaloja voidaan suunnitella. Määräysten tulee voimistaa rakennusten sopivuutta nimenomaan Pakilan pientaloympäristöön niin rakenteellisesti kuin kaupunkikuvallisestikin. Määräysten tulee myös sisältää ohjeet viheralueiden rakentamisesta pakilalaiseen tapaan: viheralueet muodostuvat rakennuksen omalle tontille, ei puistoihin, joita alueella ei ole.

Pakila-Seura on tarvittaessa halukas osallistumaan tällaisten määräysten laatimiseen. Määräyksillä varmistetaan Pakilantien säilyminen omaleimaisena ja historiallisesti merkittävänä pientaloalueen keskuskatuna. Määräyksiä tulee soveltaa jokaiseen rakennettavaan kerrostaloon, ja niiden tulee olla asemakaavamuutosten hyväksymisen ehtoina. Tällä hetkellä suunnittelu on hyvin sekavaa eikä kadun kaupunkikuvailmeen muodostumista valvo kukaan.

Pakila-Seura pitää lisäksi huonona ratkaisuna, että esillä olevassa OAS:ssa ei ole esitetty minkäänlaisia arviointeja rakennusten vaikutuksesta Pakilantien liikenteeseen eikä edes kaupunkikuvaan, vaan niihin luvataan palata valmistelun edetessä. Asemakaavamuutosehdotukset ovat myös laadultaan hyvin eritasoiset: Pakilantie 57:n suunnitelmissa nähdään suunnitellun rakennuksen vaikutus ympäristöön, ja tiedetään taloon suunniteltujen asuntojen koot samoin kuin urakoitsija. Pienimuotoisena, yksiportaisena kerrostalona rakennus sopii hyvin ympäristöönsä. Pakilantie 58:n kohdalla vastaavia tietoja ei ole tarjolla, ja rakennuksen ensivaikutelma on valtava bunkkeri, jossa rakennustehokkuus lienee maksimoitu eikä sitä ole yritettykään sovittaa olemassa olevaan rakennuskantaan. Tätä ratkaisua ei voida pitää millään muotoa laadukkaana suunnitteluna.  Pakilantie 58:n asemakaavamuutosta esitetyillä tiedoilla ei voida mielestämme viedä eteenpäin, vaan se tulee palauttaa uudelleen suunnitteluun edellä todettujen laadittavien tarkkojen kaavamääräysten mukaisesti.  

Kerrostalojen rakentamisvauhti Pakilantiellä ja myös läheisellä Pirkkolantiellä on nyt niin nopeaa, että asukkaiden on jo vaikea pysyä ajan tasalla tulevista muutoksista. Tämä heikentää merkittävästi asukkaiden mahdollisuutta kommentoida tulevia suunnitelmia. Pakila-Seura toivookin, että kaupunki hidastaisi muutostahtia tietoisesti ja antaisi näin asukkaille mahdollisuuden sisäistää asuinalueensa rakenteen pysyvät muutokset.  Aikalisä mahdollistaisi myös sen, että kommentoitavaksi tulisivat niin yksityiskohtaiset tarkkojen kaavamääräysten mukaan laaditut suunnitelmat, että niihin voisi ottaa kantaa.

Pakila-Seura ry
Hallitus