Pakila-Seura vastustaa kerrostaloalueen laajennusta Kuusmiehentielle

673

Pakila-Seura jätti 3.2 2023 lausunnon Paloheinän Kuusmiehentien varteen suunnitellusta kerrostalo- rakentamisesta. Siinä todettiin, että Pakila-Seura on huolestuneena seurannut, miten Helsingin kaupunki on muuttanut Pohjois-Helsingin pientaloalueita pala kerrallaan kerrostaloalueiksi. Lausunnossa ehdotettiin, että koska Kuusmiehentien alue on yleiskaavan mukaan A3-aluetta, tiivistäminen voidaan toteuttaa korvaamalla nykyiset yksikerroksiset rivitalot ja omakotitalot 2-kerroksisilla rakennuksilla rakennustehokkuudella 0.4. Nyt kaupunki suunnittelee kuitenkin aiemmin esitetyn kerrostaloalueen laajentamista Tuohuskujan suuntaan.

Kerrostalorakentaminen pientaloalueelle saattaa synnyttää itseään ruokkivan kehän. Koska kerrostalojen välittömään läheisyyteen jääneet pientalotontit menettävät arvoaan, niiden omistajat saattavat päätyä luopumaan kiinteistöistään ja anomaan kaupungilta asemakaavamuutosta kerrostalorakentamisen mahdollistamiseksi myös omille tonteilleen. Pakilan-Seuran mielestä Helsingin kaupungin kannattaisi pohtia, mikä Helsingissä on hyvää ja säilyttämisen arvoista. Onko kaupungin edun mukaista hajottaa vakiintuneita asukkaiden yhteisöjä, ja muuttaa ehyttä kaupunkirakennetta rikkonaisemmaksi ja ulkoasultaan levottomammaksi?

Pakila-Seura alueen yli 60-vuotiaana toimijana ja alueen asukkaiden edustajana tukee vahvasti Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen kerrostalojen rakentamista vastustavaa kannanottoa.

Raimo Rahkonen
Pakila-Seuran puheenjohtaja