Pakila-Seura vastustaa kerrostaloja Kuusmiehentielle

820

Pakila-Seura on ottanut kantaa Kuusmiehentielle suunniteltuihin kerrostaloihin ja tukee Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistystä heidän vastustaessaan kerrostalojen rakentamista Kuusmiehentielle.  Alla Helsingin kaupungin kirjaamoon 3.2.2023 lähetetty lausunto:

Pakila-Seura on seurannut huolestuneena, miten Helsingin kaupunki on muuttanut Pakilan, Pirkkolan ja Paloheinän pientalorakennetta pala kerrallaan kerrostaloiksi.  Pakilantien varteen on jo nyt rakenteilla neljäs kerrostalo ja kahden seuraavan kerrostalon asemakaavamuutokset ovat työn alla. Myös läheiselle Pirkkolantielle on tulossa keskelle pientaloaluetta asukkaiden vastustuksesta huolimatta kerrostalo, joka on hyvä esimerkki siitä, miten huonosti rakenteilla oleva talo sopii ympäristöönsä.

Nyt on vuorossa myös Paloheinän alue Kuusmiehentiellä ja Tuohuskujalla. Alueelle on suunnitteilla hyvin tiheään rakennetun pientaloalueen keskelle jopa kolme 3-4-kerroksista kerrostaloa, jotka vievät osan ulkoilualueesta, ja muuttavat täydellisesti alueen pientalomaisen kaupunkikuvan. Pakila-Seura toivoo, että prosessin aikana mahdollisimman moni lautakunnan jäsenistä kävisi paikan päällä saadakseen realistisen kuvan tilanteesta.

Pakila-Seura alueen yli 60-vuotiaana toimijana ja alueen asukkaiden edustajana tukee vahvasti Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen kerrostalojen rakentamista vastustavaa kannanottoa.  Tätä tukevat myös kaupunginosayhdistyksen adressin lähes 1300 (3.2.2023) allekirjoittajaa.

Asukastilaisuus, joka pidettiin verkossa 25.1.2023, jätti avoimeksi monta merkittävää kysymystä. Perusteluina kerrostalojen rakentamiselle yksikön päällikkö Antti Varkemaa esitti lukuisia kertoja kaupungin kasvustrategian ja yleiskaavan.  Kuusmiehentien sijainti mahdollisen tulevan Tuomarinkylän keskusta-alueen vieressä on alueen asemakaavan kannalta niin merkittävä, että kaavamuutoksia ei voi Pakila-Seuran mielestä tehdä vain yleiskaavan pohjalta ja sitä pohjoisen alueen asemakaavoituksessa tulkiten. Alue edellyttää selvästi vähintäänkin suunnitteluperiaatteiden laatimista, jota Antti Varkemaakin omassa esityksessään pohti.  Vaikka niiden laatiminen on työlästä, asukkaiden oikeusturvan kannalta ne ovat joskus ainoa oikea keino edetä.   Ne voidaan laatia tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Kaupunki perustelee kerrostalojen rakentamista yleiskaavaan Kuusmiehentielle merkityllä raidelinjalla. Raidelinja – Raide-Jokeri2 – on voimassa olevan yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaan tulossa mahdollisesti suunnitteluun vasta 2040-luvulla. Kaupunki on siten suunnitelmissaan vahvasti etupainotteinen.  

Lisäksi Pakila-Seura muistuttaa, että yleiskaavan mukaan alue on A3-aluetta, jossa tiivistäminen voidaan tehdä yleiskaavan mukaan myös korvaamalla nykyiset yksikerroksiset rivitalot ja omakotitalot 2-kerroksisilla rakennuksilla rakennustehokkuudella 0.4. Tämä mahdollistaisi alueen säilymisen pientaloalueena ja rakenteeltaan yhtenäisenä. Vai onko niin, että jos tontin omistaja yleiskaavaan nojaten vaatii tontilleen maksirakennusoikeutta, asemakaavoitus ei voi tehdä muuta kuin hyväksyä sen?  Siltä se nyt vaikuttaa.

Nähtävillä olevan OAS:n mukaan tonttien alueella on kiinteän muinaisjäännöksen (XVI:2) ensimmäiseen maailmansotaan liittyvä kohderajaus. Pakila-Seura korostaakin, että muinaismuistolain §13 mukaiset neuvottelut kaupunginmuseon ja museoviraston kanssa tulee käydä kaikkien tonttien osalta ennen kaavavalmistelun mahdollista etenemistä.

Lopuksi Pakila-Seura huomauttaa, että Helsingin tuoreessa, syksyllä 2021 hyväksytyssä Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa todetaan, että mm. kaavoitukseen liittyviä uudistuksia ”suunnitellaan ja viedään eteenpäin yhteistyössä asukkaiden kanssa alueen luonne ja ominaispiirteet huomioiden”. Näin ei ole Paloheinän-Torpparimäen kaupunginosayhdistyksen adressin mukaan tehty.  Vielä on mahdollisuus korjata tilanne.

Pakila-Seura ry
Hallitus