Pakila-Seuran jäsenet kannattavat Pakilan säilyttämistä pientalovaltaisena

423

Jäsenkyselyn tuloksia

Länsi-Pakilan alueella on 26:lle pien- tai rivitalotontille haettu asemakaavamuutosta rakennusoikeuden tehostamiseksi. Pakila-Seura halusi selvittää jäsentensä mielipiteitä asemakaavamuutoksesta ja lähetti jäsenilleen kyselyn aiheesta. Kysely oli auki 12.10. – 31.10.2023. Vastauksia saatiin 56 kpl eli vastausprosentti on 38 %.

Kyselyn tulosten perusteella selvä enemmistö (75 %) Pakila-Seuran jäsenistä kannattaa Pakilan säilyttämistä pien- ja rivitalovaltaisena kaupunginosana. Selvä enemmistö (62,5 %) myös katsoo, että mahdollisista asemaakaavamuutoksista tulisi aina informoida naapureita. Tällä hetkellä kaupunki on linjannut, että mikäli naapureita on yli 30, ei heitä tarvitse erikseen informoida.

Selvä hajonta oli nähtävissä vastauksissa kysymykseen Pakilan asuinpientalo- ja/tai rivitalotonttien rakennustehokkuuden lisäämisestä (nykyisestä 0,25:sta suunnitteluperiaatteiden (2022) mukaiseen 0,4:ään). Reilu kolmannes (37,5 %) katsoi, että rakennusoikeutta ei pitäisi lisätä, mutta viidennes (19,6 %) puolsi sitä.

Enemmistä vastaajista (60,7 %) ei kannata tonttitehokkuuden nostamista 3-kerroksisten kerrostalojen rakentamisen mahdollistavaan 0,5 tehokkuuteen sellaisten tonttien osalta, jotka ovat Pakilantien läheisyydessä, mutta eivät rajoitu suoraan Pakilantiehen. Osa vastaajista (14,3 %) kannatti ratkaisua.

Kyselyn yksityiskohtaiset tulokset on toimitettu jäsenistölle. Kiitos kaikille vastaajille!

Pakila-Seura on vuosien varrella toteuttanut monia jäsen- ja asukaskyselyitä edunvalvontatoimintansa oikein suuntaamiseksi.  Jatkossa pyrimme entistä aktiivisemmin luotaamaan jäsentemme – ja laajemminkin alueen asukkaiden – näkemyksiä ja tarjoamaan kyselyihin vastaamisen kautta lisämahdollisuuden osallistua keskusteluihin ajankohtaisista aiheista. 

Pakila-Seuran jäseneksi voit liittyä tämän linkin kautta avautuvalla lomakkeella. Jäsenmaksu on 15 e/vuosi.