Pakila-Seuran kannanotto Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikennesuunnitelmaluonnokseen

522

Pakila-Seura ry
Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys

Hankenro 4002_1
HEL 2014-015024
Oas 1190-01/16 Maunula, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö
asemakaava ja asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos
Pirjontien ja Pirkkolantien alueen liikkennesuunnitelmaluonnos

Pakila-Seura ry:llä ja Pakilan kiinteistönomistajain yhdistyksellä ei ole edellä mainittuihin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan eikä asemakaavaluonnokseen
kokonaisuutena huomautettavaa. Korttelin 28231 Pirjontien ja Pirkkolantien kulmauksessa sijaitsevan  AK-tontin rakentamistehokkuutta ja rakennuksen kerrosmäärää  tulisi kuitenkin laskea siten, että uudisrakentaminen sopetuisi paremmin Pirkkolan omakotialueen rakennuskulttuuriseen ympäristöön. Yhdistykset pitävät tavoiteltavana, että  liikennesuunnitelmaluonnoksessa esitetyn Pirjontien ja Pakilantien risteysalueen liikenteelliset järjestelyt eivät heikennä nykyisen ajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Toteuttamisvaiheessa tulee lisäksi harkita läpiajoliikenteen rajoittamista po. risteyksen ja Tuusulanväylän
välisellä Pakilantien osuudella.

Helsingissä 23.3.2016 Pakila-Seura ry
Hallituksen puheenjohtaja Tapio Klemetti
+3585062486, tapio.kelemtti@gmail.com

Pakilan kiinteistönomistajain yhdistys
Matti Pakkanen
+358404190490, masa.pakkanen@windowslive.com
masa.pakkanen@windowslive.com