Pakila-Seuran kanta yleiskaavaan vielä muotoutumassa

623
tuusulanvayla

Pakilaa ja Tuomarinkylää koskevat yleiskaavaehdotukset sisältävät alueen nykytilanteeseen ja edelliseen yleiskaavan verrattuna hyvinkin merkittäviä muutoksia.

Pakilan ulkopuolisista ratkaisuista Pakilaa hyödyttää eniten tehokkaasti rakennettava Käpylän asemanseutu, onhan se alueen potentiaalinen työpaikka- ja palvelualue.

tuusulanvaylaPakilan kannalta merkittävin on Tuusulanväylän muuttuminen kaupunkibulevardiksi Käpylästä Kehä I:lle ja toivottavast aina ns. ABC-risteykseen asti. Bulevardista tulee merkittävä joukkoliikennekatu ja pikaraitiotien väylä. Alueen joukkoliikenneyhteydet keskustaan ja mahdollisesti myöhemmin myös muuanne pääkaupunkiseudulle paranevat. Vaikutukset Pakilan sisäiseen liikenteeseen saattavat myös olla merkittäviä.

Alueen pohjoisosaan jo rakenteilla oleva Jokeri II – kaupungin eri osia ja myöhemmin pääkaupunkiseutua palveleva poikittainen joukkoliikennereitti – voisi tulevaisuudessa jatkua raideyhteytenä Vanhaa Tuusulantien reittiä. Ratkaisu nostaisi Pakilanseudun keskeiselle sijaintipaikalle ja toisi joukkoliikenneyhteydet läntisen ja itäisen pääkaupunkiseudun ja kaupunginosien välille.

ABC-risteyksen tuntumaan ja ympärille on esitetty tehokkaasti rakennettavia asuin-, työpaikka- ja lähipalvelualueita. Uudet asuntoalueet sijaitsisivat hyvin joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pakilan asuntorakenne monipuolistuisi ja se mahdollistaisi ns. elinkaariasumisen alueella, onhan Pakilassa asuttu ja ilmeisesti halutaan jatkossakin asua pitkään. Nykyisellä pienkiinteistö- ja pientalorakenteella tavoitetta on vaikea saavuttaa. Uusia alueita ja asuntoratkaisuja tarvitaan.

Yleiskaavassa aluevarauksia lienee alueella riittävästi ja osasta voitaisiin jo tässä vaiheessa luopua, aluevarausten määrää vähentää ja tarkistaa myöhemmin rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä, jotta alueen ilme säilyisi. Pakila-Seuran asukaskyselyn mukaan Pakila halutaan säilyttää puistomaisena pientaloalueena.

– Esitetyt näkemykset yleiskaavaehdotuksesta ovat vasta alustavia ja koskevat vain osaa ehdotetuista muutoksista, toteaa Pakila-Seuran hallituksen jäsen Simo Sankari.  Kaavapohdinta jatkuu ja mielipiteet kehkeytyvät Pakila-Seuran järjestämässä aluefoorumissa 23.2. Hyvän paimenen kirkolla. Katso kutsu tilaisuuteen tästä.