Pakila-Seuran lausunto uuteen yleiskaavaehdotukseen

562

Pakila-Seura ry on 28.1.2016 toimittanut Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausuntonsa Helsingin uuteen yleiskaavaehdotukseen.