Pakila-Seuran syyskokous ja keskustelutilaisuus joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksista

462

puheenjohtaja_ja_sihteeri.jpgPakila-Seuran syyskokous pidettiin 17.11.2009. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 €, talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Erovuoroisten tilalle valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi varsinaisiksi hallituksen jäseniksi Irma Isrikki, Aki Paavola ja Matti Enroth sekä varajäseniksi Riitta-Eliisa Laine ja Maija Jaakkola. Puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin Matti Enroth. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Terttu Ertola ja Uolevi Langinmaa sekä varatilintarkastajiksi Saimi Patrikainen ja Aimo Seistola.

asiantuntijat.jpgKokouksen jälkeen alkoi Pakila-Seuran järjestämä keskustelutilaisuus Pakilan seudun liikenneyhteyksien parantamisesta. Keskustelun puheenjohtajana toimi Pakila-Seuran puheenjohtaja Matti Enroth ja asiantuntijoina YTV:n joukkoliikennesuunnittelupäällikkö Outi Janhunen ja HKL:n liikennesuunnittelija Arto Siitonen.

      

Helsingin seudun liikenteen suunnittelu ja tilaaminen siirtyvät 1.1.2010  perustettavalle uudelle Helsingin Seudun Liikenne (=HSL) kuntayhtymälle, johon kuuluvat tällä hetkellä Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi.

Lähiaikoina valmistuvia hankkeita:

 • Länsimetro Matinkylään vuonna 2014

Suunnitteilla ovat ainakin seuraavat hankkeet:

 • Jokeri2 välille Vuosaari – Myyrmäki. Linja kulkisi aluettamme sivuten Tuomarinkylän ohi Kuusmiehentietä pitkin Paloheinän ulkoilumajalle ja edelleen tunnelin kautta Myyrmäkeen. Valmistuttuaan se auttaisi alueellamme lähinnä Paloheinän ja Torpparinmäen liikennettä. Hanke on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuonna 2012.
 • Jokeri1:n muuttaminen pikaraitiovaunuilla hoidettavaksi
 • Töölön Metro, jota mahdollisesti jatkettaisiin aina Maunulaan saakka
 • Pisarametro, joka kulkisi pisaranmuotoista linjaa Postitalolta Jätkäsaareen, Hernesaareen ja takaisin Postitalolle.

Yleisenä kehityssuuntana on joukkoliikenteen laittaminen mahdollisimman suurelta osin raiteille. Tässä suhteessa Pakilaa lähinnä on nykyisen Jokerin (=Jokeri1?) suunniteltu raiteistaminen.

Yleisistä joukkoliikenneasioista tuli esille matkan pituuden huomioiva tariffimuutos, joka on kehitteillä ja tulossa toiselle lausuntokierrokselle. Arvolipulla matkustavilla veloitus tapahtuisi ns. ”check-in  check-out” periaatteen mukaisesti, eli arvolippu tulisi ”leimata” myös bussista poistuttaessa. Tästä käytännöstä on kokemuksia ainakin Singaporesta.

Pakilan seudun liikenneolosuhteita tulevat tulevaisuudessa parantamaan lähinnä Jokeri2 ja Jokeri1:n siirtyminen raiteille.

Nykytilanteessa Pakilan, Paloheinän ja Torpparimäen joukkoliikenteessä todettiin puutteina seuraavat:

 • Yhteydet Paloheinästä/Torpparinmäestä keskustaan ovat hitaita. Linja 67X on tarkoitettu parantamaan tätä ongelmaa. Asiantuntijoidemme mukaan tällä linjalla ei kuitenkaan ole tarpeeksi käyttöä. Käyttäjien mielestä taas linja tai ainakin sen jotkut ruuhkavuorot ovat tupaten täysiä. Viimeistään Jokeri2 tuonee tähänkin parannusta lähivuosina.
 • Linjojen (esim. 67) yleinen hitaus. Matka keskustaan kestää liian kauan! Voiko liikkumista nopeuttaa jollakin tavoin? Bussien liikkumista tulisi tutkia tarkemmin. Voisivatko ne ehkä pysähtyä vain joka toisella pysäkillä ja voisiko bussiin tulla sisään kaikista ovista?
 • Määrättyjen linjojen, kuten esim. 67 ja 66 kulkeminen peräkkäin koettiin ongelmaksi. Nykytilanteessa ongelma on matemaattisesti mahdoton ratkaista. Vuorojen vähentäminen auttaisi, mutta tuskin haluamme sitä.
 • Oulunkylän asemalla huonot liityntäpysäköintimahdollisuudet. Asiantuntijamme lupasivat tutkia tätä yhdessä VR:n kanssa.
 • Pakilan sisäinen liikenne ja yhteydet esim. Paloheinän ulkoilualueelle ovat huonot. Myös Länsi-Pakilan läntisimmistä osista on pitkät etäisyydet joukkoliikenteen väylille. Rengaslinja Pakilan sisällä auttaisi. Myös Jouko-kutsulinjaa voi käyttää tässä apuna.
 • Pitkä kävelymatka Käpylän aseman pysäkiltä (Tuusulantiellä) rautatielaiturille. Saimme lupauksen, että Käpylän aseman laiturijärjestelyjä tutkitaan yhdessä VR:n kanssa.

Yhdessä keskustellen yritettiin löytää ratkaisuja. Keskustelu kävi vilkkaana koko tilaisuudelle varatun kahden tunnin ajan. Toivottavasti saimme annetuksi suunnittelijoille ainakin joitain kehitysideoita. Monet kiitokset asiantuntijoillemme.