Pakila-Seuran uusi kannanotto Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteisiin

425

Pakila-Seura on 31.3.2022 lähettänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle uuden kannanoton, joka liittyy aiemmin 7.2.2022 lähetettyyn Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteita koskevaan kirjelmään:

”Länsi-Pakilan tarkistetut suunnitteluperiaatteet ovat olleet uudelleen nähtävillä 7.3.-1.4.2022. Tämä kirje käsittelee näitä uusia esillä olleita suunnitteluperiaatteita.

Etenkin Sysimiehentien ja Tuusulanväylän väliin rajautuvien pientaloalueiden asukkaat ovat edelleen huolestuneita uusissakin suunnitteluperiaatteissa esitetyistä merkittävistä muutoksista, jotka koskevat asuinympäristöä ja asukkaiden omistamien kiinteistöjen kohtaloa kerrostalorakentamisen vuoksi.

1.  Suunnitelma ei edelleenkään vastaa yleiskaavaa. Kehä I:n eteläpuolen kerrostaloalue on yhä selvästi laajempi kuin yleiskaavassa.

2. Kaupunki on sallimassa kerrostalojen rakentamisen jo tässä vaiheessa, vaikka Tuusulantien bulevardisointi tai raitiotie olisi mahdollisesti toteutumassa vasta 2040 tienoilla.

3. Kaupunki on unohtanut liikenteenohjaukseen liittyvät ongelmat kokonaan suunnitteluperiaatteista. Liikenne Länsi-Pakilassa lisääntyisi merkittävästi ja johtaisi siihen, että osaa läpikulkukaduista jouduttaisiin leventämään ja tontteja kaventamaan ja puustoa poistamaan.

4. Yleiskaavassa kerrostalot ovat enintään 3-kerroksisia eivätkä 5-7-kerroksisia kuten suunnitelmassa nyt määritellään.

Tämän vuoksi kaupunkiympäristölautakunnan tulee palauttaa suunnitelma uudelleen virkamiesten käsiteltäväksi

Helsingissä 31.3 .2022

Pakila-Seura ry

Raimo Rahkonen
hallituksen puheenjohtaja”