Pakilaan suunnitellaan yhteishankkeella uudet koulut ja päiväkodit

495
Ala aste 2018

Ala aste 2018

Helsingin kaupunki edistää hanketta Pakilan päiväkotien ja koulujen tilatarpeiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Kiireellisimmin tullaan ratkaisemaan Pakilan yläkoulun uudistaminen, jonka on tarkoitus alkaa vuoden 2019 aikana. Muita tarkasteltavia kohteita ovat Pakilan alakoulu, päiväkodit Havukka ja Pakila, alueen liikuntatilat sekä väistötilat.

“Yläkoulun nykyiset tilat eivät enää kovin hyvin palvele enää esimerkiksi uuden opetussuunnitelman tarpeita. Esteettömyys ja muunneltavuus, monipuolisuus ja tilojen uudistaminen toteutuisivat uudisrakennuksessa paremmin” kertoo hankesuunnittelija, arkkitehti Reetta Amper.

Pakilan alueen asukkaiden kanssa keskustellaan koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden tilaratkaisuista. Asukkaita on tarkoitus kuulla lopputalvesta 2018. Suunnittelilla on, että järjestetään joko tilaisuus tai mahdollisuus osallistua verkkokyselyyn. Varmoja suunnitelmia alueen asukkaiden kuulemisesta ei ole vielä lyöty lukkoon

“Todennäköisesti tulevaisuuden tiloista avataan verkkokeskustelu. Verkossa ruuhkavuosiaan elävien päiväkotilasten vanhempien on helpompi kertoa näkemyksiään kun he voivat itse valita ajan ja paikan kommentoinnille” kertoo kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen.

Pakila-Seura keräsi syksyllä listan alueen toimijoista, jotka kutsuttiin ideoimaan alueen rakennustarpeita. 11.12.2017 pidetty palaveri osoitti, että useiden liikuntaseurojen Pakila kaipaa liikuntatiloja selvästi lisää. Myös muiden harrastetilojen sekä kaikenikäisten yhteisen ulkona sijaitsevan tapahtuma-aukion toive tuotiin tilaisuudessa esille.

Rakennuksien uudistaminen on tarkoitus toteuttaa allianssihankkeena, jonka osahankkeita yksittäiset rakennukset ovat. Näin tarpeisiin voidaan reagoida ja vastata vielä hankkeen käynnistyttyä. Väistötilat on tavoitteena rakentaa mahdollisimman helposti saavutettavina Pakilaan, esimerkiksi siirrettävinä viipalerakennuksina.

“Tavoite on se, että kokonaisuuden tarkastelulla tilapäiset väistötilat saadaan tehokkaaseen käyttöön ja nykyiset rakennukset ovat käytössä mahdollisuuksien mukaan vielä uudisrakentamisen aikana.Uudisrakennusten tapauksessa toimitaan vanhoissa tiloissa mahdollisuuksien mukaan valmistumiseen saakka.” Reetta Amper valottaa yhteissuunnitteluhankkeen etuja.

Koulujen ja päiväkotien uudistukset on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2024 mennessä.

Teksti: Peppi Tervo-Hiltula