Pakilan aluefoorumi käsitteli asukkaiden toiveita ja yleiskaavaa

323
Aluefoorumi 21112017

Aluefoorumi 21112017

Pakila-Seuran järjestämä Pakilan aluefoorumi toteutui 21.11.2017 Hyvän Paimenen kirkolla. Lähes neljäkymmentä osallistujaa oli tullut paikalle kuulemaan Pakila-Seuran keväällä toteuttaman asukaskyselyn tuloksia ja keskustelemaan uuden yleiskaavan vaikutuksista kotialueeseemme.

Aluefoorumin avasi Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi, kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta ja esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet. Illan varsinaisen aiheen esittelystä vastasi Simo Sankari.

Pakila-Seura toteutti maalis-huhtikuussa 2017 asukaskyselyn, jonka avulla saatiin kokonaiskuva alueen asukkaiden asumisolosuhteista ja näkemyksistä alueen kehittämiseksi. Asukaskyselyn tulosten erittäin selkeä viesti on, että alueemme halutaan säilyttää pientalovaltaisena ja luonnonläheisenä. Pakila-Seura tulee toimimaan näiden päämäärien eteen jatkossakin.

Asukaskyselyn tulosten käsittelyn jälkeen pidettiin foorumissa kahvitauko, jonka aikana virisi vilkas keskustelu. Tauon jälkeen Simo Sankari valotti alueen historiallista kehittymistä ja kertoi yhdyskuntarakenteen nykytilasta sekä alueen todennäköisistä kehittämissuunnista yleiskaavan valossa. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä, asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan keskiviikkona 26. lokakuuta. Uusi yleiskaava tähtää vuoteen 2050, jolloin Helsingissä arvioidaan olevan 860.000 asukasta.

Pakila-Seura ry ja Helsingin kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoitusyksikkö ovat alustavasti sopineet yhteistyöstä Pakilan pientaloalueen kaavoitusperiaatteiden aikaansaamisesta asemakaavoituksen pohjaksi.

Simo Sankarin esitysmateriaali:

Kyselyn lähtökohdat

Asukaskyselyn tulokset

KehNakymat_ja_Tulevaisuus.pdf