Pakilan asukkaille erävoitto kaavoitusasiassa

926

Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteiden valmistelun jatkotoimenpiteiden aikataulu on tarkentunut. Helsingin kaupunki asettaa kiistellyt Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet uudelleen nähtäville 7.3. – 1.4.2022.

Näin kaikki pakilalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä suunnitteluperiaatteista, jotka toisivat mm. 5–7 ja 3-4-kerroksisia kerrostaloja Länsi-Pakilaan Sysimiehentien itäpuolelle ja Miilutien eteläpuolelle.

Kaupunki järjestää myös asukastilaisuuden verkkotilaisuutena 24.3.2022 klo 17.00-18.30. Tilaisuuden suoraosoite on: bit.ly/pakila2022

Asukastilaisuudesta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, www.hel.fi (verkkouutiset), kaupunkiympäristön some-kanavissa sekä s-postitse alueen asukasyhdistyksille ja muille toimijoille.

Uudelleen nähtäville asetetuista suunnitteluperiaatteista on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla: helsinki.kirjaamo@hel.fi.