Pakilan ensimmäinen aluefoorumi kiinnosti

357
Alufoorumi 23022015

Alufoorumi 23022015

Pakila-Seuran järjestämä Pakilan ensimmäinen yleiskaava-asioita koskenut aluefoorumi toteutui 23.2.2015 Hyvän Paimenen kirkolla. Tilaisuus kiinnosti asukkaita laajasti: kuutisenkymmentä asukasta oli tullut paikalle kuulemaan Helsingin yleiskaavaluonnoksen vaikutuksista ja vaikuttamaan mielipiteillään kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetettävään kannanottoon.

Aluefoorumin avasi Pakila-Seuran puheenjohtaja Urpo Oksanen, joka toivotti osallistujat tervetulleiksi, kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta ja esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet. Illan juontajana toimi Tapio Klemetti ja foorumin varsinaisen aiheen, yleiskaavaluonnoksen, esittelystä vastasi Simo Sankari.

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä, asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua.  Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. Nykyinen yleiskaava on vuodelta 2002. Valmisteilla oleva uusi yleiskaava tähtää vuoteen 2050, jolloin Helsingissä arvioidaan olevan 260.000 enemmän asukkaita kuin nykyisin. Lukuun sisältyy noin 160.000 maahanmuuttajaa.

Yleiskaavaluonnoksen mukaan lisärakentaminen kohdistuisi eniten uusiin alueisiin, kuten Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Vanhoilla pientaloalueilla paine rakentamiseen on merkittävästi pienempi. Suunnitelmassa Pakilan, Paloheinän ja Tuomarinkylän kannalta merkittävimmät muutokset olisivat

  • Tuusulanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi on suunniteltu Käpylästä Kehä I:lle ja ehkä jopa ns. ABC-solmuun asti. Bulevardista tulisi merkittävä joukkoliikennekatu ja pikaraitiotien väylä, jonka myötä alueen joukkoliikenneyhteydet keskustaan paranisivat. Bulevardin varrelle rakennettaisiin kerrostaloja liike- ja asuinkäyttöön.
  • Alueen pohjoisosaan jo rakenteilla oleva pääkaupunkiseudun poikkiliikennettä palveleva Jokeri II – joukkoliikennereitti voisi tulevaisuudessa jatkua raideyhteytenä Vanhaa Tuusulantien reittiä. Ratkaisu nostaisi Pakilanseudun keskeiselle sijaintipaikalle ja toisi joukkoliikenneyhteydet läntisen ja itäisen pääkaupunkiseudun ja kaupunginosien välille.
  • ABC-solmun tuntumaan, sen viereiselle Uuspellon alueelle ja Tuomarinkylän pohjoisosaan on esitetty tehokkaasti rakennettavia asuin-, työpaikka- ja lähipalvelualueita. Muutos merkitsisi Pakilan asuntorakenteen monipuolistumista ja ns. elinkaariasumisen mahdollistamista alueella.
  • Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty myös Kehä I:n, Pakilantien varren tehokkaampaa rakentamista ja ns. Teboil-solmun kattamista.

Muutokset lisäisivät Pakilan-Torpparinmäen asukasmäärää yhteensä 23.000 hengellä eli asukasluku kasvaisi 40.000 henkeen.

Aluefoorumi keskusteli aiheista erittäin vilkkaasti. Ratkaisuja pohdittiin kahvitarjoilun lomassa pienryhmätyönä pöytäkunnittain, ja Pakila-Seura keräsi arviointien tulokset kirjallisina alueen mielipiteen muodostamista varten.  Kannanotossaan Pakila-Seura toteaa seuraavaa:

  • Ohjeellinen asukaslukutavoite Pakilan-Tuomarinkylän kaupunginosien alueilla saisi nousta enintään 30.000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.  Aluetta tulee kehittää puistomaisena pientaloalueena.
  • Tärkeimpänä kehityskohteena Pakila-Seura pitää ABC-solmun eli Tuusulanväylän ja Jokeri II:n risteystä ja sen lähialueita. Muutos tukisi asuntotarjonnan kehittämistä väestörakenteen mukaisesti ja täydentäisi palvelutarjontaa.
  • Tuusulanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ABC-solmuun asti parantaisi alueen sisäisiä ja ulkoisia yhteyksiä.
  • Teboil-solmun ja Kehä I:n kevytkattaminen on ympäristöhaittojen lieventämiseksi suotavaa, mutta Kehä I:n reuna-alueiden rakentaminen pitäisi toistaiseksi poistaa kaavasta.
  • Jokeri II –raidejokerireittiä Tuomarinkartanon peltojen halki Pakila-Seura ei voi hyväksyä.
  • Keskuspuiston, Haltialan, Tuomarinkartanon ja Helsinki-Puiston kevyenliikenteen reitit tulee säilyttää ja asukkaille tärkeät viheralueet tulee säilyttää virkistyskäytössä.

Katso Simo Sankarin esitys aluefoorumista. Pakila-Seuran kaupunkisuunnitteluvirastolle 26.2.2015 toimittama asukkaiden mielipide on luettavissa Kannanotot-palstalta.

Kuvia aluefoorumista