Pakilan koulu- ja päiväkotitilojen hanke etenee

1097
koulu1

Pakilan ala- ja yläasteen ja päiväkotien Havukka ja Pakila tilojen uudistushanke etenee. Tiistaina 21.5. kokoontui Pakilan yläkoululle noin 130 ihmistä kuulemaan ja pohtimaan alueen hankkeen etenemistä. Edellinen tilaisuus aiheesta oli pidetty joulukuussa 2018, minkä jälkeen kiinteistöjen sijainteihin on tullut tarkennuksia ja osaan liikennejärjestelyistä uusia suunnitelmia. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen alkaa kesällä 2020 ja hankkeen valmistuttua tilat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön elokuussa 2023.

Nyt on päätetty, että rakentaminen alkaa Kytöniitystä: Aulikin puistona tunnetulle kentälle rakennetaan väistötilat noin 500 oppilaalle. Ensin väistötiloihin siirtyvät alakoululaiset (luokat 1-9). Alakoulun peruskorjauksen ja yläkoulun laajennuksen valmistumisen jälkeen ”isot ” 3-9-luokkalaiset palaavat nykyisen alakoulun tontille ja päiväkoti sekä 1-2-luokkalaiset jäävät odottamaan Havukan tontille valmistuvaa tilaa. Havukan tontille tulee 2-kerroksinen rakennus, johon tulee päiväkodin ja 1-2 luokan lisäksi monivammaisten koululaisten ryhmä.

Halkosuontielle ja Ripusuontielle on tarkoitus rakentaa tienylityskorokkeita. Jalkakäytävättömiä sivuttaissuuntaisia katuja ei aiota leventää, eikä niihin rakenneta jalkakäytäviä. Huoli turvallisesta koulumatkasta sekä varsinkin iltapäiväkerhojen tiloista nousi kysymyksissä ja työpajoissa keskiöön. Paikalla olleet kaupungin edustajat lupasivat, että mikäli koulumatkan pituus on yli 2 km, syntyy oikeus bussilippuun. Tämä voi ymmärrettävästi olla pienille eka- ja tokaluokkalaisille hyvinkin haasteellinen tapa taittaa koulumatka.

Tilaisuudessa keskustelua herätti myös huoli Ripusuontien liikenteen lisääntymisestä ja päiväkoti Havukan tontille rakennettavan lisärakennuksen aiheuttamasta käyttäjämäärän noususta. Keskustelua jatketaan varsinkin liikennesuunnittelun osalta.

Käydyt keskustelut heijastelevat alueen arvoja: Pakilassa halutaan liikkua autoilla, sillä julkinen liikenne heikkoa. Suunnitelmat uhkaavat puistoja ja sitä vehreyttä, joka pakilalaisille on tärkeää. Pientä epämukavuutta on toki kestettävä hyvienkin uudistusten aikaansaamiseksi. Heikoimmassa asemassa uudistuksessa ovat pienet 1-3 luokan oppilaat ja heidän vanhempansa.

Lisää tietoa: hel.fi/pakilan-tilat

Teksti: Peppi Tervo-Hiltula