Pakilan paikallisviestinnän ilta keräsi kymmeniä osanottajia

467
IMG 1250

Pakilan, Paloheinän ja Tuomarinkylän yhteisöjen ja yritysten edustajien paikallisviestinnän ilta keräsi Pakin talolle runsaasti yleisöä 15.10.2015.

Kutsu tilaisuuteen oli lähetetty kaikille alueellamme toimiville yhteisöille ja yrityksille, joiden tiedot illan järjestäjä, Pakila- Seura oli saanut kerättyä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä lähes 40 henkilöä. Edustettuina oli 21 alueen organisaatiota. Lisäksi paikalla oli Pakila-Seura ry:n ja Helka ry:n edustajia.

IMG 1250

Paikallisviestinnän illan tavoitteena oli koota toiveita paikallisviestinnän ja verkostoitumisen kehittämiseksi alueen asukkaita ja toimijoita hyödyttävillä tavoilla. Illan avasi Pakila-Seuran puheenjohtaja Urpo Oksanen ja juontajana toimi Erja Vuorio Pakila-Seuran viestintätoimikunnasta.

Osallistujien esittäytymisen jälkeen Pakila-Seuran hallituksen jäsen Simo Sankari piti lyhyen alustuksen viestinnän mahdollisuuksista ja roolista paikallisen hyvinvoinnin rakentajana. Sankari oli tunnistanut alueella palveluiden tuottajia ja muita toimijoita yhteensä 120. Näistä julkisia palveluita edustaa 16, järjestösektoria 24 ja loput 80 ovat eri alojen pienyrityksiä.

Pakilan kotisivujen ja niiden hyödyntämismahdollisuuksien esittelystä vastasi Zsolt Szilagyi Helka ry:stä. Kotisivut tarjoavat alueen yrittäjille ja yhteisöille veloituksetta mahdollisuuden itse päivittää tietonsa alueen palveluhakemistoon, ilmoittaa organisaationsa tapahtumista ja viedä sivuille kuvamateriaalia. Pakilan sivujen toimitus ottaa myös mielellään vastaan alueen palveluntarjoajien juttuvinkkejä toimituksellisiin artikkeleihin. Kotisivujen sisältöä jaetaan myös Pakila-Seuran omilla ja alueen muiden toimijoiden Facebook-sivuilla.

Esittelyn jälkeen tarjottiin pientä iltapalaa, jonka lomassa paneuduttiin pienryhmissä pohtimaan osallistujien odotuksia ja toiveita paikallisviestinnältä. Osallistujia haastettiin myös miettimään, miten itse kukin voisi käytännössä osallistua yhteiseen paikallisviestinnän toteuttamiseen. Kahvitauko vietettiin Pakin talon vaaleassa takkatuvassa, jonne tarjoilun oli toimittanut Kahvila Helmi.

Keskustelu osallistujien kesken oli vilkasta ja keskinäinen tutustuminen näytti viimeistään kahvikupin ääressä pääsevän hyvin käyntiin. Monet olivat yllättyneitä alueella toimivien palveluntuottajien suuresta määrästä. Yhteisesti todettiin, että alueen toimijoiden palveluiden saatavuudesta tiedottamisessa on työsarkaa kaikille. Osallistujat ilmaisivat tyytyväisyytensä siitä, että tilaisuus oli ylipäätään järjestetty ja luotu mahdollisuus kontaktipintaan toimijoiden välillä.

Intensiivisille keskusteluille haluttiin antaa tilaa, joten tilaisuuden aikatauluraamissa ei ollut mahdollista koostaa yhteisen pohdinnan tuloksia valmiiksi. Ehdotuksia alueen paikallisviestinnän kehittämiseksi syntyi paljon. Osallistujat tunnistivat myös erilaisia rooleja, joiden kautta ilmaisivat halukkuutensa toimia yhteisen paikallisviestinnän ja verkostoitumisen käytännön toteuttajina. Pakila-Seuran viestintätoimikunta koostaa yhteenvedon ideoinnin tuloksista osallistujien käyttöön.

Paikallisviestinnäin illan keskustelujen pohjalta kävi selväksi, että alueen toimijoilla on tarvetta, halua ja kiinnostusta yhteistyöhön. Tilaisuudessa solmittiin ilahduttavan paljon uusia yhteistyösuhteita ja tunnusteltiin verkostoitumismahdollisuuksia. Osallistujat esittivät järjestäjille toivomuksen paikallisviestinnän illan tai muun vastaavan alueen toimijoiden verkostoitumista palvelevan tilaisuuden uudelleen järjestämisestä. Pakila-Seura ottaa haasteen vastaan ja lupaa toimia organisaattorina vielä seuravankin alueen toimijoiden yhteistyötapaamisen järjestämiseksi.