Pakilan seurakunta säilyy itsenäisenä

611
hyvan paimenen kirkko

 

hyvan paimenen kirkko

Pakilan kirkkoherra Leo Norja teki seurakuntaneuvostolle 12.12.2017 esityksen Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien yhdistämistä vuoden 2020 alussa.  Asia jäi tuolloin seurakuntaneuvostossa pöydälle. Esitystä käsiteltiin uudelleen 16.1.2018, jolloin esitys kaatui äänin 12-3. Yhdistämisen valmistelua ei näin ollen jatketa, vaan Pakilan seurakunta säilyy itsenäisenä.

Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien yhdistämistä valmisteli Pakilan seurakunnan osalta vuoden 2017 loppupuolella neljän hengen työryhmä. Aloite yhdistymisen valmisteluun tuli Pakilan ja Oulunkylän kirkkoherroilta.

Esityksessä ei tuotu selvästi esiin Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien yhdistämisestä saatavia taloudellisia tai muita hyötyjä. Seurakuntayhtymän Pakilan seurakunnalle osoittama määräraha (1,1 miljoonaa €/v) on riittävä takaaman palveluiden toteuttamisen seurakuntalaisille vuoteen 2025 asti. Säästötalkoisiin Pakilan seurakunnassa on jo osallistuttu toteuttamalla merkittävää karsimista, kuten Paloheinän kirkosta, Itä-Pakilan seurakuntakodista ja Torpparinmäen seurakuntatiloista luopuminen. Esityksen perustelujen keskeinen vajavuus oli seurakuntalaisten näkökulman puuttuminen: mitä Pakilan seurakuntalaiset omalta seurakunnaltaan odottavat ja tarvitsevat ja miten suhtautuisivat siihen, että Pakilan ja Oulunkylän seurakunnat yhdistetään. Yhdistymistä koskevasta selvitystyöstä ei tiedotettu muutoin kuin seurakuntaneuvoston esityslistojen kautta. Monet seurakuntalaiset eivät edes tienneet valmistelusta.

Seurakuntaneuvosto oli yksimielinen siitä, että jatkossa pyrkimyksenä tulee olla yhteistyön lisääminen niin Oulunkylän kuin muidenkin seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa. Organisaation ja työtapojen kehittämiseen on panostettava, hierarkiaa purettava ja esimies- ja muita rooleja tarkasteltava uudelleen. Vapaaehtoistyö tulee yhä tiiviimmin kytkeä seurakunnan toimintaan ja hyödyntää sitä resurssina, seurakuntaan sitouttajana ja kustannussäästönä.

– Olen tyytyväinen, että Pakilassa on jatkossakin oma seurakunta, toteaa Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti. Hän näkee seurakunnalla merkittävän roolin mm. lapsiperheiden palveluiden ja diakoniatyön tuottajana.

Faktanurkka

Pakilan seurakuntaan kuuluu yli 13000 jäsentä. Kirkkoon kuulumisprosentti Pakilassa on 72 prosenttia, mikä on Helsingin korkein. Oulunkylän seurakunnassa kirkkoon kuuluu 56 prosenttia asukkaista ja koko Helsingissä 54 prosenttia. Pakilan seurakunta on kooltaan Suomessa suuri, pienimmissä seurakunnissa on alle 1 000 jäsentä.  Pakilassa osallistuminen jumalanpalveluksiin ja messuihin on varsin runsasta, lapsi- ja nuorisotyöhön on panostettu ja musiikkityö on aktiivista. Vuonna 2002 käyttöön vihityn Hyvän Paimenen kirkon tilat on suunniteltu hyödynnettäviksi myös muuhun kuin kirkollisen toiminnan käyttöön.