Pakilanpuiston koulu tehdään allianssimallilla

Ympäristöystävällinen 4 100 neliömetrin uusi koulu rakennetaan massiivipuusta.

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group Oy rakentaa Helsingin Pakilaan puurakenteisen Pakilanpuiston koulun. Osana Helsingin kaupungin hiilineutraali 2035 -tavoitetta rakennushankkeelle on asetettu vaativat ympäristötavoitteet, joiden saavuttamisessa puulla on merkittävä rooli.

 4 100 kerrosneliömetrin suuruinen koulu rakennetaan allianssimallilla, jossa Puurakentajat allianssin alihankkijana vastaa kaikesta puumateriaaleihin liittyvästä rakenne- ja tuotesuunnittelusta sekä asennuksesta. Ala-asteen yli 1 000 koululaista pääsevät muuttamaan uuteen puurakenteiseen kouluun alkuvuodesta 2022.

Puurakentajat Group Oy tiedotti asiasta 16.10.  

Rakennushanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC Suomi Oy, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy, Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

Puurakentajat toimittaa kaikki koulurakennuksen puumateriaalit ja Puurakentajat Suunnittelu Oy vastaa puumateriaalin rakenne- ja tuoteosasuunnittelusta ja Puurakentajat Rakennus Oy asennuksesta. Puurakentajat on valinnut CLT-elementtien toimittajaksi Stora Enson.

”Koulussa tulee olemaan nykyaikaiset, ympäristöystävälliset, viihtyisät tilat. Helsingin kaupungin asettama tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on erittäin vaativa tavoite. Tämä on meille jälleen vahva osoitus siitä, että puurakentamisella on huomattavat ympäristövaikutukset”, sanoo tiedotteessa Puurakentajat Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leino.

Puun käytön lisääminen rakennuksissa alentaa tiedotteen mukaan hiilijalanjälkeä rakennusvaiheessa ja puumateriaali toimii hiilinieluna koko rakennuksen elinkaaren ajan. Puurakennus on pitkäikäinen ja materiaali on myös täysin kierrätettävissä. Kiinnostus massiivipuurakentamista kohtaan on viime vuosina kasvanut.