Pakilanpuiston koulujen ja päiväkotien suunnittelu vauhtiin

513
Pakilanpuisto

PakilanpuistoHelsingin kaupungin hanke Pakilan koulujen ja päiväkotien tilojen kehittämiseksi on pääsemässä täyteen vauhtiinsa hankkeen suunnittelijaryhmän valinnan myötä.  Suunnittelu koskee Pakilan ala- ja yläastetta, päiväkoteja Havukka ja Pakila sekä alueen liikunta-alueita.

Tavoitteena on paras kokonaisuus koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Tilojen tulee tukea varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaista toimintaa ja huomioida myös harrastustoiminnan tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa uudistettua tai uutta muunneltavaa ja monikäyttöistä tilaa. Parhaimmillaan tilojen korjaaminen ja rakentaminen voitaisiin aloittaa jo vuodenvaihteen 2020 tienoilla.

Suunnittelijaryhmään kuuluvat arkkitehtitoimistot Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy. Tavoitteena on saada myös toteuttajat valittua marraskuussa. Hanke toteutetaan allianssina, mikä tarkoittaa, että kaupunki, suunnittelijaryhmä ja toteuttajaryhmä vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta ja jakavat hyödyt ja riskit. Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden mielipiteitä kuultiin keväällä toteutetun verkkokyselyn avulla. 

Pakila-Seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti on luottavainen, että allianssimallilla rakentajien ja käyttäjien yhteistyöllä onnistutaan suunnittelemaan toimivat koulut ja päiväkodit. ”Hienoa, että lapsemme ja nuoremme saavat pian terveelliset ja riittävän isot koulu- ja päiväkotitilat” Klemetti iloitsee.

Koulujen ja päiväkotien henkilökunnille, lapsille ja oppilaille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia mm. pedagogisen toimintasuunnitelman tekemiseksi 8.10., 25.10. ja 30.10. Osallistujille lähetetään näihin tilaisuuksiin erillinen kutsu. Kaikille avoin tilaisuus keskustella aiheesta on ensi sunnuntaina 7.10. Pakin talolla, jossa Pakila-Seura järjestää kekrijuhlan.

Helsinki kutsu kekriin