Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristöä tiivistetään

439
PakilantieValitalontie

PakilantieValitalontie

Pakilantien ja Välitalontien risteyksen tuntumaan Länsi-Pakilaan suunnitellaan asuinkerrostaloja. Uudet talot olisivat pääosin nelikerroksisia, ja niiden katutasoon tulisi liiketiloja. Tonttien nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa. Muutos koskee tontteja osoitteissa Pakilantie 82, 83 ja 85 sekä Välitalontie 75 b.

Tavoitteena on kehittää Pakilantien ympäristöä Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöään tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista. Muutosten edellyttämiä asemakaavoja tehdään tonttien omistajien aloitteesta yhteistyössä heidän kanssaan. Asemakaavat pohjautuvat Pakilantien suunnitteluperiaatteisiin, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavoituksen pohjaksi marraskuussa 2014.

Suunnitteluperiaatteiden keskeisten linjausten mukaan Pakilantien uudet asuinrakennukset ovat pääosin nelikerroksisia, niiden maantasokerrokseen sijoittuu liiketilaa ja tonteille tulee nykyistä enemmän rakentamista. Korkeammat rakennukset suojaavat ympäröivää asuinaluetta Pakilantien melulta. Hissilliset kerrostalot monipuolistavat alueen asuntotarjontaa ja tuovat alueelle esteettömiä asuntoja.

– Esteettömiä ja helppohoitoisia kerrostaloasuntoja alueelle ovat toivoneet erityisesti alueella asuvat ikääntyvät asukkaat, joille omakotitalon kunnossapito on liian työlästä, mutta jotka haluavat asua edelleenkin tutulla asuinalueella, kertoo vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Alueen suunnittelija on keskustelemassa suunnittelun tavoitteista ja vastavalmistuneesta kaavaluonnoksesta Paloheinän kirjastossa 12. huhtikuuta kello 16.30–19.30. Kaavaluonnos on esillä muun muassa Paloheinän kirjastossa ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 27. huhtikuuta asti.

Yhteyshenkilö: Arkkitehti Ann Charlotte Roberts, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37033