Pakilantien kaavakävely

339

Asukkaiden ja virkamiesten yhteinen ”Pakilantien kaavakävely”

Pakilantien varren rakentumisen suunnitteluperiaatteiden määrittämiseen liittyvään kaupunkisuunnitteluviraston järjestämään katukävelyyn 10.4.2014 osallistui arviolta noin 60 henkilöä.
Kävelyn alkuvaiheessa päähuomio kiinnittyi ns. Pikkusuonkujan kaavoitukseen.
Erityisiä Pakilantien kehittämisen ideoita ei tullut kävelyn kuluessa esille.