Pakilantien suunnitteluperiaatteet

377

Pakila–Seura ry lähetti 22.4.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle kirjallisesti kantansa Pakilantien suunnitteluperiaatteiden lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Pakila-Seuralla ei ollut suunnitelmaan erityistä huomautettavaa, mutta yhdistys ilmaisi asemakaavoituksen pohjaksi laadittavia maankäytön periaatteita luovan menettelytavan olevan hyvän ja soveltuvan muihinkin vastaaviin tapauksiin (mm. muut pääkadut, kotialueiden täydennysrakentaminen). Lisäksi Pakila-Seura toi esiin eräitä Pakilantien suunnitteluperiaatteiden laatimisen jatkokehittelyn näkökulmia.