Pakilantien varteen kerrostaloja

1253
Pakilantie 81 havainnekuva

Pakilantie 81 havainnekuva

Havainnekuva Pakilantie 81

Pakilantien varrella on meneillään useampia rakentamishankkeita, joiden myötä Pakilantien maisema on vähitellen kokonaan muuttumassa. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Pakilantien kehittämiselle periaatteet nelisen vuotta sitten ja sen jälkeen alueelle on tehty asemakaavanmuutoksia, joilla mahdollistetaan kerrostalorakentaminen Pakilantien varren tonteilla ja tehokkaampi rakentaminen myös niiden takana olevilla tonteilla.

Helsingin uudessa yleiskaavassa Pakilantien varsi on osoitettu alueeksi, jolla rakentaminen voi olla ympäristöään tehokkaampaa. Kaupungin yleisenä tavoitteena on Pakilantien ympäristön kehittäminen yhteistyössä tonttien omistajien kanssa: Pakilantie halutaan saada Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista. Nyt meneillään olevien muutoshankkeiden tavoitteena on mahdollistaa tonttien tehokkaampi rakentaminen. Käytännössä tämä merkitsee 4-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Pakilantien varteen.

Helsingin voimassa oleva asemakaava mahdollistaa tällä hetkellä Pakilassa tontin rakentamisen pääsääntöisesti kertoimella 0,25 mikä tarkoittaa, että 1000 m2 tontille voidaan rakentaa 250 m2 kerrosalaa. Uudessa todennäköisesti keväällä 2019 lainvoimaiseksi tulevassa yleiskaavassa keskimääräinen rakennusoikeus nousee kertoimeen 0,4. Asemakaava on kuitenkin tonttikohtainen ja riippuu sijainnista. Tälläkin hetkellä esim. Pakilantien varren tonteilla on mahdollista huomattavasti tehokkaampi rakentaminen. Tontin omistaja voi hakea muutosta asemakaavaan.

Kolme tonttia Pakilantien varrella ja sen välittömässä läheisyydessä on hakenut asemakaavamuutosta:

1.    Pakilantie 59 sijaitsevaa tonttia suunnitellaan muutettavaksi osittain asuintontiksi, jolle tulisi täydennysrakentamista. Tontilla sijaitseva telemasto siirrettäsiin Lepolantien varteen.

2.    Osoitteisiin Pakilantie 81a ja Ripusuontie 59 suunnitellaan 3- ja 4-kerroksisia uudisrakennuksia. Tonteilla olevat rakennukset purettaisiin.

Näitä suunnitelmia esiteltiin Paloheinän kirjastolla 31.10. järjestetyssä kaavapäivystyksessä. Nyt on meneillään kaavaluonnosvaihe, jonka aikana on mahdollista kommentoida suunnitelmia. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmista pyydetään esittämään viimeistään 16.11.2018. Tämän jälkeen kaavaehdotus viimeistellään ja siirtyy sen jälkeen päätösvaiheeseen eli ensin kaupunginhallitukselle ja lopuksi kaupunginvaltuustoon. Arvioitu rakentaminen voisi alkaa 2021.

3.    Samanaikaisesti on meneillään Kyläkunnantien ja Pakilantien itäpuolista risteystä koskeva muutoshanke, jonka tavoitteena on rakentaa osoitteeseen Kyläkunnantie 67 päivittäistavarakauppaa ja toimistotiloja. 3-kerroksinen toimitilarakennus sijoittuisi Kyläkunnantien ja Pakilantien risteyksen tontille sekä Helsingin kaupungin omistamalle suojaviheralueelle Kehä I:n varteen. Tämän hankkeen osalta kommentointiaika päättyy jo 7.11. Rakentaminen voisi käynnistyä 2020.

Uudisrakennusten pohjakerroksiin suunnitellaan liiketiloja, mikä toisi toivottuja palveluita, mutta lisäisi liikennevirtoja rakennusten läheisyydessä olevilla Pakilantien poikkikaduilla. Muina asukkaiden huolina ovat uudisrakennusten etäisyydet tonttien rajoista sekä se, onko rakennuksiin tulossa omistus- vai vuokra-asuntoja.

Suunnitelmiin voi tutustua tarkemmin verkkosivulla www.hel.fi/suunnitelmat. Lisäksi aineisto on nähtävissä info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa, osoitteessa Narinkka 2. Lisätietoja suunnitelmista voi antaa suunnittelija Juho Palviainen, puh. 09 310 37484, juho.palviainen@hel.fi.

Pakilantien ilmeeseen vaikuttaa myös Pakilantien ja Välitalontien risteykseen (Pakilantie 83) nouseva uudisrakentaminen, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018. Kyseisen tontin osalta tehokkuusluku on 1,0.

Teksti: Erja Vuorio

Kuva: Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo