Pakilantien verkkokysely

297

Pakilantien verkkokyselyyn vastattiin mukavasti

Pakilantien varren rakentumisen suunnitteluperiaatteiden määrittämiseen liittyvään kaupunkisuunnitteluviraston järjestämään verkkokyselyyn (10.4.-30.4.) tuli noin 280 karttamerkintää ja yli 100 vastausta kommentteihin.

Asioita jotka puhuttivat kaavakävelyn aikana ja verkkokyselyssä olivat mm.

  • kadun ajonopeudet ja liikenneturvallisuus, liikennevalot ja kiertoliittymät, hidasteet ja nopeusrajoitukset.
  • kadun varren rakennusten kerrosten lukumäärä nyt ja tulevaisuudessa, rakennusoikeus
  • rakennusten sijoittuminen kadun varteen
  • palvelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa vastausten analysointia ja tulkintaa
Suunnitteluperiaatteiden luonnos valmistunee elokuussa ja sitä esitellään tarvittaessa asukastilaisuudessa.