Paloheinän ja Torpparinmäen koulujen oppilaaksiottoalueisiin kaavaillaan muutoksia

738
torpparinmaen peruskoulu

torpparinmaen peruskouluKoulujen oppilaaksiottoalueita tarkistetaan aika ajoin sen mukaan, miten väestömäärä eri alueilla kehittyy ja millaisia tiloja on käytettävissä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu koulupalveluihin ja tilankäyttöön

Paloheinän ala-asteen koulussa on tilanahtautta, kun taas Torpparinmäen peruskoulussa on tilaa. Tämän vuoksi opetusvirasto valmistelee Pakilan ja Torpparinmäen alueen koulujen oppilaaksiottoalueiden tarkistamista kahden eri vaihtoehdon pohjalta, joista pyydetään alueen koulujen johtokuntien lausuntoja 26. toukokuuta mennessä.

Vaihtoehdossa yksi Torpparinmäen peruskoulun oppilaaksiottoaluetta laajennetaan Paloheinän ala-asteen ja Pakilan yläasteen koulujen oppilaaksiottoalueelle niin, että uusi raja kulkee Kuusimiehentieltä Sysimiehentietä ja kääntyy Sysimiehenkujan jälkeen kävelytietä pitkin kohti Tuusulantietä.

Vaihtoehdossa kaksi Torpparinmäen uusi oppilaaksiottoalue olisi vielä hieman laajempi, ja uusi raja kulkisi Kuusimiehentieltä Sysimiehentietä Raiviontielle ja siitä kohti Tuusulantietä.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää esityksistä 16.6.2015.

Asukkaat voivat vaikuttaa päätösesitykseen antamalla palautetta koulujen johtokunnille. Esittelijänä johtokunnassa toimii koulun rehtori. Palautetta voi antaa 18.–26. toukokuuta myös osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi.