Paloheinässä, Torpparinmäessä ja Pakilassa on turvallista asua

2206

Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan kotialueellamme asuinympäristön turvallisuus koetaan erittäin hyväksi. Pääkaupungin turvallisuustilastoa johtaa Tuomarinkylä, johon Helsingin peruspiirijaossa sisältyy Paloheinä ja Torpparinmäki. Turvallisuuden kokemus on Helsingin kymmenen parhaan alueen joukossa myös Itä- ja Länsi-Pakilassa. 

Asukkaiden kokema turvallisuus omalla asuinalueella on Helsingissä ollut koko 2000-luvun erittäin hyvällä tasolla. Tuoreimman turvallisuuskyselyn (2018) mukaan turvallisuus oli parantunut edellisestä tutkimuskerrasta (2015) ja asuinalueiden väliset erot olivat supistuneet.

Helsingissä on turvallisuuskokemuksen kehitystä seurattu vuodesta 2003 lähtien kolmen vuoden välein toteutetuilla turvallisuustutkimuksilla. Alueellisten erojen tarkastelu on nähty tarpeelliseksi, sillä turvallisuuden tunne vaikuttaa hyvinvointiin, päivittäisiin liikkumisvalintoihin ja jopa muuttopäätöksiin ja siten laajemmin kaupunkikehitykseen. Koetun turvattomuuden alueellista vaihtelua tarkastellaan Helsingin turvallisuustutkimuksessa 34 peruspiiriä vertaillen.

Koetun turvallisuuden alue-erot näyttävät tutkimuksen mukaan varsin pysyviltä. Kymmenen turvallisimmaksi koettua peruspiiriä ovat yhtä lukuun ottamatta samat vuosina 2015 ja 2018. Samoin turvattomimmiksi koettujen kymmenen alueen joukossa on molempina tutkimuskertoina ollut samoja peruspiirejä.

Turvallisimmiksi koetut alueet Helsingissä ovat Tuomarinkylä, Itä-Pakila, Ullanlinna, Lauttasaari, Vanhakaupunki, Vironniemi, Länsi-Pakila, Östersundom, Reijoja ja Munkkiniemi. Omalla alueellamme turvattomuuden kokemus on vähentynyt Tuomarinkylässä (-5,4 %) ja Itä-Pakilassa (-3,2%), mutta hieman lisääntynyt Länsi-Pakilassa (+2,5%).

Vastaavasti turvallisuudeltaan heikoimmiksi koetut alueet ovat Kaarela, Vuosaari, Myllypuro, Mellunkylä, Pukinmäki, Vartiokylä, Malmi, Puistola, Jakomäki ja Oulunkylä. Näistä turvattomuuden kokemus on merkittävästi vähentynyt Mellunkylässä (-11,2 %), Malmilla (-11,5%) ja Jakomäessä (-7,4%).

Lue lisää.